İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Aday

Çalışma Alanları

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunları için iş imkânları nelerdir?

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunları; siyaset, sosyal ve yönetim bilimleri, hukuk ve çevre gelişimi alanlarında donanım sahibi olacaklarından, kamu ve özel sektörün değişik alanlarında kariyer yapma olanağı bulacaklardır.

  • Mezunlarımız Kalkınma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, yerel yönetimlerin değişik birimleri, bankalar, medya kuruluşları ve benzeri kurumlarda orta ve üst düzey yönetici olarak çalışabileceklerdir.
  • Avrupa Birliği uyum sürecinde siyasal ve yönetsel karar alma mekanizmalarının sivil toplum kuruluşlarının katılımına giderek daha açık hale gelmesi, mezunlarımıza mesleki bir üstünlük kazandıran bir diğer unsuru oluşturacaktır. 
  • Disiplinler arası öğrenim sayesinde kendi ilgi alanları doğrultusunda uzmanlaşabilir, kamu sektöründe olduğu kadar özel sektörde de çalışma imkânına sahip olurlar. 
Formu Doldur