İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Aday

Çalışma Alanları

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunları için iş imkânları nelerdir?

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) mezunları, yabancı dile hakim olmaları nedeniyle, kariyerlerine daima önde başlar.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunları; siyaset, sosyal ve yönetim bilimleri, hukuk ve çevre gelişimi alanlarında donanım sahibi olacaklarından, kamu ve özel sektörün değişik alanlarında kariyer yapma olanağı bulacaklardır.

  • Mezunlarımız Kalkınma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, yerel yönetimlerin değişik birimleri, bankalar, medya kuruluşları ve benzeri kurumlarda orta ve üst düzey yönetici olarak çalışabileceklerdir.
  • Avrupa Birliği uyum sürecinde siyasal ve yönetsel karar alma mekanizmalarının sivil toplum kuruluşlarının katılımına giderek daha açık hale gelmesi, mezunlarımıza mesleki bir üstünlük kazandıran bir diğer unsuru oluşturacaktır. 
  • Disiplinler arası öğrenim sayesinde kendi ilgi alanları doğrultusunda uzmanlaşabilir, kamu sektöründe olduğu kadar özel sektörde de çalışma imkânına sahip olurlar. 
Formu Doldur