Covid-19

Faydalı Dökümanlar

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 13.03.2020 tarih ve E.21113 sayılı duyurusu gereğince Üniversitemiz bünyesinde Koronavirüs ile mücadele sürecinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla Korona Komisyonu oluşturulmuş ve Üniversitemizde uygulanmak üzere aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 13.03.2020 tarih ve E.21113 sayılı duyurusu gereği akademik ve idari personelin izinlerinin düzenlenmesi.

2. Örgün eğitim programlarına devam eden tüm ön lisans ve lisans öğrencileri gibi sağlık, öğretmenlik, fen ve mühendislik programlarından staj, intörnlük ve uygulamalı eğitimleri olan ön lisans ve lisans öğrencilerinin de eğitimlerine ara verilmesi.

3. Akademik ve idari personelin önceden planlanmış olanlar dahil olmak üzere tüm yurtdışı çıkışlarının ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmesi,

4. Üniversitemizin akademik değişim programları, sosyal ve kültürel faaliyetleri, spor müsabakaları vb. çeşitli kapsamdaki, akademik veya idari personel ya da öğrenci katılımlı bütün faaliyetlerinin (önceden planlanmış olanlar dahil) ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmesi,

5. Personel ve öğrencilerin iletişim ve takip sisteminin gözden geçirilmesi,

6. ERASMUS kapsamında yurtdışında bulunan öğrencilerimiz ve personelimiz ile derhal iletişime geçilerek, dönüş durumları ve dönüş tarihleri belirlenerek dönmeleri halinde 14 günlük karantina süreci hakkında ilgili birimlerce bilgi verilerek sürecin takip edilmesi, 

7. ERASMUS öğrencilerinin ders intibaklarında mağduriyet yaşamamaları için gereken tedbirlerin alınması ve durumun dekanlıklara/müdürlüklere bildirilmesi,

8. Yabancı uyruklu öğrenciler ile ilgili birimlerce iletişime geçilerek, hareketlilikleri konusunda bilgi sahibi olunması ve takiplerinin gerçekleştirilmesi,

9. Yerleşkelerin, ortak kullanım alanlarının ve dersliklerin periyodik olarak temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin üst seviyelere çekilerek etkin bir şekilde yapılması ve gereken önlemlerin alınması. Üniversite genelinde tüm personelin el hijyeninin sağlanması için uygun noktalara yerleştirilen el dezenfektanlarının izlenerek gerekli ise takviyelerin yapılması,

10. Maske, eldiven, dezenfektan, temizlik maddeleri, kağıt havlu gibi sarf malzemelerin stok durumlarının gözden geçirilerek, varsa eksiklerin süratle tamamlanması,

11. Ortak alanların periyodik olarak havalandırılması için her yerleşkede destek hizmetlerinden bir kişinin görevlendirilmesi,

12. Lüzumu halinde çay ocağı, kantin, kütüphane, sosyal alanlar ve spor salonları gibi ortak alanların kullanımlarının durdurulması/sınırlandırılması,

13. Yemek hizmetinde kumanya sistemine geçilerek, tüm personelin bir araya gelmesinin önlenmesi. Bu sisteme geçilememesi durumunda gerekli önlemlerin (yemek sıralarında, oturma alanlarında vb.) alınarak düzenlemelerin yapılması,

14. Yemekhane, taşıma, lojistik gibi hizmetleri sağlayan firmalar ile kendi bünyelerinde konu hakkında alınan tedbirler hakkında bilgi edinilmesi,

15. Akademik ve idari birimlerde yapılması gereken her türlü toplantının mümkün mertebe ertelenmesi, zaruri olan toplantıların ise online platformlarda yapılması, yapılamıyorsa gerekli önlemlerin (mesafeli oturma düzeni, mekanın havalandırılması, el dezenfektanları vb.) alınması, 

16. Aynı şekilde öğrencilerin “öğrenci işleri, ERASMUS ofisi” gibi birimlerle online platformlarda görüşmelerinin sağlanması, 

17. Akademik ve idari personelimiz haricinde, öğrencilerimizin, mezun ve mensuplarımızın yerleşkelere girişlerinin kontrol altına alınması,

18. İnsanların bu süreçte mümkün mertebe bir araya gelmesini önlemek için insan sayısının azaltılması konusunun üst yönetime teklif edilmesi,

19. COVID-19 ile ilgili kamu kurumlar, üniversitelerce hazırlanan video, slayt, afiş, broşür gibi materyallerin hem dijital ortamlardaki durumlarının kontrol edilmesi ve gerekirse güncellenerek geliştirilmesi,

20. COVID-19 ile ilgili bilgilendirme paylaşımlarına Üniversitemiz resmi sosyal medya hesaplarından periyodik olarak devam edilmesi,

21. COVID-19 ile ilgili yerleşkelerde asılmış basılı materyallerin sayılarının, durumlarının, içeriklerinin kontrollerinin sağlanarak güncellenmesi, 

22. COVID-19 ile ilgili bilgilendirmenin tüm personele ve öğrencilere elektronik posta ile gönderilmesi,

23. Tüm personelin durumu hafife alan ve/veya panik yaratan yorumlardan imtina etmeleri konusunda bilgilendirilmelerinin sağlanması,

24. Lüzumu halinde Uzaktan Eğitim sisteminin hayata geçirilmesi ihtimaline binaen olanakların değerlendirilerek, tüm hazırlıkların hızlı bir şekilde tamamlanması,

25. Halkı bilinçlendirme ve hayatın doğal akışına katkıda bulunma çalışmalarının planlanması, şeklinde kararlar alınmıştır.

Daha fazlası için Sağlık Bakanlığı web sitesinde yayınlanan tüm videoları izlemek için tıklayınız.