Kayıt & Kabul Aday

Yatay Geçiş

Yatay Geçiş

Kurum Dışı Lisans Bölümlerine Yatay Geçiş Başvurularında Uygulanacak Burs İmkânları:

  • Tıp Fakültesi
  • Diş Hekimliği Fakültesi için %25 oranında, diğer lisans bölümlerinde ise %50 oranında indirimli olarak uygulanacaktır.

Kurum Dışı Ön Lisans Bölümlerine Yatay Geçiş Başvurularında Uygulanacak Burs İmkânları:

  • Tüm programlara %50 oranında indirimli olarak uygulanacaktır.

Başvuru Koşulları (Yurt içi ve Yurt dışı)

A) ÖSYM Sonuç Belgesi İle Yatay Geçişler
Ön lisans Programlarının 1. ve 2. sınıflarına,
Lisans Programlarının 1.,2.,3. ve 4. sınıflarına,
Kurumlar arası, Yurt Dışı (ÖSYM tarafından yerleştirilenler) ve Kurum İçi yatay geçiş yapılabilir.


Bunun için:
Öğrencinin kayıtlı olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının geçiş yapmak istediği diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması yeterlidir.
Öğrencinin ÖSYM sonuç belgesindeki yıl dikkate alınarak, geçmek istediği bölümün o yıldaki taban puanı türünde eşit veya büyük puanı var ise bu bölüme geçiş başvurusu yapabilir. DGS ile yerleşenler sadece ilgili yıldaki DGS Kılavuzunda öğrencinin ön lisans alanı ile tercih edebileceği yerlere ve DGS puanı dikkate alınarak yatay geçiş başvurusu yapabilir.

Yıllara göre taban puanlara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

2019 Yılı Taban Puanları

Başvuru için Gerekli Belgeler:
1. Öğrencinin öğrenim gördüğü programda almış olduğu dersleri ve başarı notlarını gösterir transkript (kapalı zarf içinde teslim edilmelidir.)
2. Öğretim planı (lisans için 8, ön lisans için 4 yarıyıllık dersleri gösterir liste)
3. Ders içerikleri (kurum veya noter onaylı-tamamladığı yarıyıla kadar başarılı olduğu derslere ait)
4. Disiplin durumunu belirten belge (transkript üzerinde disiplin durumu belirtilmiş ise ayrıca belge istenmez.)
5. Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırdığı yıla ait yerleştiğini belirten ÖSYM sonuç belgesi 
6. Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırdığı yıla ait tüm puanlarını içeren ÖSYM sonuç belgesi 
7. Öğrenci belgesi (güncel)
8. Öğrencinin daha önce öğrenim gördüğü başka yükseköğretim kurumları var ise onaylı transkriptleri
9. Öğrencinin kayıtlı olduğu üniversiteden temin edeceği daha önce Ek Madde 1 (merkezi yerleştirme puanına göre) yatay geçiş yapmadığını belirtir belge

 

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Ek Madde 1 ile Yatay Geçiş Başvuruları

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Ek Madde 1 ile kurum içinden ve kurum dışından başvuru yapacak öğrenciler, 15 Ağustos 2020 günü 23.59’a kadar başvurularını online olarak yapabilirler.

Ek Madde 1 ile Kurum İçi - Kurum Dışı Yatay Geçiş Değerlendirme Sonuçları:

2020-2021 Eğitim - Öğretim Yılı Güz Döneminde Ek Madde 1 merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş hakkı kazanan öğrenciler için TIKLAYINIZ.

Kayıt Tarihleri: 24-25 Ağustos 2020

 

2020 - 2021 Bahar Yarıyılı Ek Madde 1 Kontenjanları

Lisans kontenjanları için;
Tıklayınız
Ön Lisans kontenjanları için;
Tıklayınız

 

B) Başarı Ortalaması İle Yatay Geçişler

*Ön lisans programlarının 2. ve 3. yarıyıllarına; 
*Lisans programlarının ikinci ve üçüncü sınıflarına (Sadece Güz Dönemi İçin)
*Kurumlar arası, Yurt Dışı ve Kurum İçi yatay geçiş yapabilir.
*Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 (4 üzerinden 2.29) olması şarttır.
*Öğrencinin disiplin cezası almamış olması gereklidir.
*İkinci (akşam) öğretim programlarından normal (gündüz) öğretim programlarına geçiş yapmak isteyen ön lisans öğrencilerden, tamamladıkları sınıfa kadar bütün derslerini başarmak ve ilk yüzde on arasına girmiş olmaları koşulu aranır.
*Ön lisans programlarının normal (gündüz) öğretim programlarından ikinci (akşam) öğretim programlarına geçiş yapılabilir.
*Yatay geçişler “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ve YÖK kararları çerçevesinde yapılır.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler
1. Öğrencinin öğrenim gördüğü programda almış olduğu dersleri ve başarı notlarını gösterir transkript (kapalı zarf içinde teslim edilmelidir.)
2. Öğrenci Belgesi (güncel)
3. Öğretim planı ( lisans için 8, ön lisans için 4 yarıyıllık dersleri gösterir liste )
4. Ders içerikleri ( kurum veya noter onaylı tamamladığı yarıyıla kadar başarılı olduğu derslere ait )
5. Disiplin durumunu belirten belge (transkript üzerinde disiplin durumu belirtilmiş ise ayrıca belge istenmez.)
6. Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırdığı yıla ait yerleştiğini belirten ÖSYM sonuç belgesi 
7. Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırdığı yıla ait tüm puanları içeren ÖSYM sonuç belgesi
8. Öğrencinin daha önce öğrenim gördüğü başka yükseköğretim kurumları var ise onaylı transkriptleri

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Kurum Dışı Başarı Ortalaması ile Yatay Geçiş Başvuruları

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Başarı Ortalaması ile kurum dışından başvuru yapacak öğrenciler, 14 Ağustos 2020 günü 23.59’a kadar başvurularını online olarak yapabilirler.

Kurum Dışı Yurt İçi Başarı Ortalaması Değerlendirme Sonuçları:

İlan Tarihi: 21 Ağustos 2020 Saat 23.59’a kadar

Kayıt Tarihleri: 24-25 Ağustos 2020

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Lisans Kurum Dışı Başarı Ortalaması ile Yatay Geçiş Kontenjanları için  tıklayınız.
2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Ön Lisans Kurum Dışı Başarı Ortalaması ile Yatay Geçiş Kontenjanları için  tıklayınız.

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Lisans ve Ön Lisans Kurum Dışı Başarı Ortalaması ile Yatay Geçiş Değerlendirme Takvimi için  tıklayınız.

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Kurum Dışı Yatay Geçiş Başvuruları için aşağıdaki linkten yeni hesap oluşturarak, başvurunuzu oluşturduğunuz hesap üzerinden tamamlayabilirsiniz.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

x