Kayıt & Kabul Aday

Çift Anadal / Yandal

Çift Anadal / Yandal

 

Çift Anadal Nedir?

Üniversitede bir lisans/önlisans programına kayıtlı olan öğrencinin, gerekli şartları sağladığı takdirde, aynı üniversitede ve aynı dönem içerisinde başka bir programdan da öğrenim görerek çift diploma ile mezun olmasıdır.

Yandal Nedir?

Üniversitede bir lisans/önlisans programına kayıt olan öğrencinin, aynı üniversitede ve aynı dönem içerisinde, başka bir bölüm ya da programdaki bazı derslere girerek, yandal sertifikası almasıdır.

Çift Anadal / Yandal Yapmak İçin Genel Şartlar

 • Lisans programlarının çap yapabileceği lisans programları Beykent Üniversitesi Çift Anadal, Yandal Yönergesi’nin (EK1), ön lisans programlarının çap yapabileceği ön lisans programları aynı yönergenin (EK2)’de yer almaktadır.
 • Türkçe programlarda okuyup, İngilizce programlarda çift anadal veya yandal yapmak isteyen öğrencilerin, Beykent Üniversitesi Düzey Belirleme ve Yeterlilik Sınavına girerek başarılı olmaları veya Beykent Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nde eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası sınavlarda başarılı olduklarını belgelemeleri veya 1 yıl İngilizce Hazırlık okuyup, İngilizce Yeterliliğini sağlamaları gerekir.
 • Yabancı uyruklu öğrenciler, Türkçe yürütülen programlarda çift anadal veya yandal yapmak istedikleri takdirde, Türkçe bilgilerinin yeterli düzeyde olduğunu belgelendirmek zorundadırlar.
 • Beykent Üniversitesinin özel yetenek gerektiren bölümlerine başvuran adayların, sözü edilen bölümler tarafından yapılacak özel yetenek sınavlarına girip başarılı olmaları gerekir. Başvuru sayısının Senato tarafından belirlenmiş olan kontenjanı aşması durumunda, ağırlıklı genel not ortalaması yüksek olana öncelik tanınır. Ağırlıklı genel not ortalaması eşit olduğunda öğrencinin, çift anadal/yandal yapacağı programın üniversiteye giriş puan türündeki puanına bakılır ve öncelik, puanı yüksek olan öğrenciye verilir. Başvurular o programın yürütüldüğü ilgili Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile karara bağlanır.
 • Aynı anda birden fazla ikinci anadal diploma programına kayıt yapılamaz. Ancak, aynı anda ikinci anadal diploma ile yandal programına kayıt yapılabilir.
 • Aynı programda hem ÇAP hem yandal başvurusu ve kaydı yapılamaz.
 • Aynı bölümün farklı dillerde yürütülen programları arasında ÇAP / Yandal yapılamaz.
 • Örgün Eğitim programları ancak kendi aralarında ÇAP / Yandal yapabilir.
 • İkinci öğretim programları ancak kendi aralarında ÇAP / Yandal yapabilir.
 • Uzaktan Eğitim programları ancak kendi aralarında ÇAP / Yandal yapabilir.
 • Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan bölümler sadece kendi aralarında ÇAP yapabilir.
 • Ön lisans programlarında kayıtlı öğrencilerin yandal yapma hakkı bulunmamaktadır.
2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Çift Anadal ve Yandal Başvuru ve Değerlendirme Takvimi:

Güz Dönemi: 

18-20 Ağustos 2021 : Başvuru 

26 Ağustos 2021 : Başvuru sonuçlarının ilanı 

27-31 Ağustos 2021 : Kabul edilen asil öğrencilerin kayıt tarihleri 

03 Eylül 2021 : Kabul edilen yedek öğrencilerin kayıt tarihleri 

Bahar Dönemi: 

17-18 Şubat 2022 : Başvuru 

22 Şubat 2022 : Başvuru sonuçlarının ilanı 

23 Şubat 2022 : Kabul edilen asil öğrencilerin kayıt tarihleri 

25 Şubat 2022 : Kabul edilen yedek öğrencilerin kayıt tarihleri

Formu Doldur