Sağlık Bilimleri Yüksekokulu - Aday

Sağlık Yönetimi

Sağlık Yönetimi

 

Sağlık Yönetimi Bölümü, ülkemizin sağlık hizmetlerinin finansmanında ve sunumunda gerçekçi politikalar üreten, çağdaş ve evrensel değerleri benimsemiş, sağlık sistemleri ve politikalarını yakından takip eden, ülke insanının sağlık statüsünde koruma, iyileştirme ve geliştirilmesine katkı sağlayan profesyonel sağlık yöneticileri yetiştirir.

Sağlık Yönetimi Bölümünün eğitim süresi 4 yıl, eğitim dili ise Türkçedir. İsteğe bağlı olarak, İngilizce Hazırlık Sınıfı okuma imkânı bulunmaktadır.

 

Alternatif Bölümler

x