Mühendislik - Mimarlık Fakültesi - Aday

Çalışma Alanları

Endüstriyel Tasarım mezunları için iş imkânları nelerdir?

Mezunlar, günlük hayatımızda kullanılan eşya ve nesnelerin üretimini endüstriyel yöntemlerle yapan tüm özel ve kamuya ait şirketlerin tasarım, ürün geliştirme veya AR-GE bölümlerinde çalışabilmektedirler. Kendi tasarım ofislerini kurmaları durumunda, bağımsız olarak, farklı firmalara tasarım ve üretim danışmanlığı hizmeti de vermektedirler. 

Ayrıca, üniversitelerde iyi yetişmiş Endüstriyel Tasarımcı akademisyenlere ihtiyaç vardır; dolayısıyla, akademik kariyer yaparak üniversitelerin ilgili bölümlerinde eğitimci olarak görev almak da önemli bir uzmanlık ve iş alanı oluşturmaktadır.

Formu Doldur