Mühendislik - Mimarlık Fakültesi - Aday

Yazılım Mühendisliği

  • Eğitim Süresi4 Yıl
  • YerleşkeAyazağa - Maslak Yerleşkesi
  • Eğitim DiliTürkçe

Yazılım Mühendisliği

 Yazılım Mühendisliği Bölümünün amacı;  tıbbi teşhis ve tedavi uygulamalarından bankacılığa, mühendislikten sosyal bilimlere, telekomünikasyon uygulamalarından hizmet sektörüne, sanattan istatistiksel çalışmalara kadar tüm alanlarda yazılım problemlerini disiplinler arası bir çalışma ile çözümleyebilen mühendisler yetiştirmektir.

Bölümün ders programları IEEE tarafından desteklenen uluslararası standart olan SWEBOK 2004 kılavuzundan yararlanılarak düzenlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin 40 işgünü yazılım stajı yapma zorunlulukları vardır.  

Yazılım Mühendisliği Bölümünün eğitim süresi 4 yıl eğitim dili ise Türkçedir. İsteğe bağlı olarak, İngilizce Hazırlık Sınıfı okuma imkânı bulunmaktadır.

Alternatif Bölümler

x