Güzel Sanatlar Fakültesi Aday

Çalışma Alanları

İletişim ve Tasarımı mezunları için iş imkânları nelerdir?

İletişim ve Tasarımı mezunları;

  • Görsel ve yazılı basın organlarında tasarımcı, metin yazarı, editör vb.
  • Sinema Sektöründe tasarımcı, metin yazarı, kurgu tasarımı vb.
  • Tasarım ajanslarında tasarımcı ve metin yazarı olarak kariyer yapabilirler.
Formu Doldur