Öğrenci Dekanlığı

Hakkımızda

Öğrenci Dekanlığının en temel amacı, öğrencilerimizin ve mezunlarımızın üniversitemiz ile bütünleştiği, kişisel, kültürel, sosyal ve profesyonel gelişimleri için üniversitenin her alanda desteğini hissettikleri ve sorunlarına rehberlik edilip çözüme ulaştırıldığı verimli, aktif ve kaliteli bir üniversite yaşamı için gereken ortamı yaratmaktır.

Öğrencilerin üniversite yaşamına ilişkin sorunlarını dinler, ilgili idari ve akademik birimlerle işbirliği içinde sorunlara çözüm arar,

  • Kültür sanat ve bilim alanlarında çalışmalar yapar,
  • Uluslararası öğrenci toplulukları etkinliklerine katkı sağlar,
  • Öğrencilerin mezun olduktan sonrada kişisel gelişim ve kariyerine katkı sağlayacak çalışmalar yürütür,
  • Öğrencilere daha etkin ve verimli bir öğrenim ortamı oluşması için destek sağlar,
  • Öğrenci kulüplerinin ve topluluklarının açılmalarını ve işleyişlerini yürütür, yapacakları organizasyonlar için yardımcı olur,
  • Gönüllü öğrencilerden oluşan gruplarla sosyal sorumluluk projeleri geliştirir. Öğrencilere yaşam becerileri kazandıracak ortamlar sağlar,
  • Üniversitede öğrenci yaşamının kalitesi ile ilgili düşüncelerin paylaşılabileceği, her türlü sorunun dinlendiği, çözüm odaklı bir birimdir.