Öğrenci Dekanlığı

Çözüm Merkezi

Üniversite deneyiminde karşılaştığınız sorunların en kısa sürede, doğru bilgilendirme ve yönlendirme ile çözüme kavuşturulmasını hedefliyoruz.

Problemlerinizin çözüme ulaşana kadar takip edildiği, kaydedilip sınıflandırılmasının yapıldığı, bilgilendirici ve rehberlik edici problem çözme haritalarının hazırlandığı, süreç analizlerinin yapılıp sürdürülebilir çözümler için projeler ve yol haritalarının üretildiği, önleyici yöntemlerin geliştirildiği bir yapı sunuyoruz. Akademik ve sosyal uyum konusunda geliştirdiğimiz çalışmalar ile karşılaşılan sorunları en aza indirmeye çalışıyoruz.

Çözüm merkezimiz Öğrenci Dekanlığımızın faaliyet alanına giren konularda etkili ve hızlı bir şekilde çözüm sunmayı diğer alanlardaki sorunlar için ise en etkin çözüm için rehberlik etmeyi amaçlamaktadır.