Öğrenci Senatosu
Öğrenci Dekanlığı

Öğrenci Senatosu

Öğrenci Senatosu, Üniversite Senatosunun 19.04.2017 tarih ve 2017/07 sayılı toplantısında alınan 2 sıra sayılı karar ile kurulmuştur.

Kuruluş amacı: Üniversitemiz karar alma ve yönetim erkinde öğrenci katılımına önem vermektedir. Üniversitemizin öğrenci odaklılık perspektifi çerçevesinde kurulan Öğrenci Senatosu, kurumun daha sağlıklı gelişmesi için öğrenci katkısını öne çıkarmayı hedeflemektedir. Öğrenci Senatosunda sunulan öneriler Öğrenci Dekanlığı tarafından yerine getirilmeye çalışılır. Stratejik konular ve kararlar, Öğrenci Dekanlığı tarafından Üniversite Senatosuna ve Üniversite Yönetim Kuruluna iletilir.