Etkinlikler
Tarih: 03 Kasım 2021

Sinema Günleri - Film: The Paper Chase

Konuşmacılar:
Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan Öztezel -  Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Dadaşhan Celaleddin Kavas - Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Tarih: 03.11.2021
Saat: 17.30 – 20.30
Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı, Start-Up Kulübü
Etkinliğin Yapılacağı Yer: Taksim Yerleşkesi - Adem Çelik Amfisi
Not: 50 kişilik kontenjan ile sınırlıdır.