Etkinlikler
Tarih: 31 Mart 2021

Hukuk Lisans Öğrencileri Sempozyumu III

''Yüksek Mahkeme Kararları Işığında Hukuki Sorunlar''
Tebliğ Gönderim Adresi: beykentuhk@gmail.com
Tebliğ Önerisi Son Gönderme Tarihi: 31 Mart 2021
Tebliğ Değerlendirme Sonuçları: 5 Nisan 2021
Öğrenci Sempozyumu Tarihi: Daha sonra ilan edilecektir.     
Etkinlik ZOOM üzerinden gerçekleşecektir.

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

HUKUK LİSANS ÖĞRENCİLERİ SEMPOZYUMU-lll

“YÜKSEK MAHKEME KARARLARI IŞIĞINDA HUKUKİ SORUNLAR”

SEMPOZYUMUN AMACI:

Sempozyumun amacı, Hukuk Fakültesi öğrencilerini akademik araştırmalara ve çalışmalara daha erken bir dönemde yöneltmektir. Sadece ders kitaplarından değil aynı zamanda diğer bilimsel kaynaklardan ve içtihatlardan da yararlanarak kendisini geliştirebilmesinin yolunu göstermektir. Bu nedenle Hukuk Fakültesi öğrencilerini BEYKENT ÜNİVERSİTESİ HUKUK LİSANS ÖĞRENCİLERİ SEMPOZYUMU’na tebliğ sunmaya davet ediyoruz.

SEMPOZYUMUN KONUSU:

Katılımcılardan yargı kararları ışığında temel bir sorunu ele alıp tebliğ metni olarak hazırlamaları istenmektedir. Konular Anayasa Hukuku, Ceza Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, İş hukuku ya da Ticaret Hukuku alanlarından seçilebilir. Tebliğ sahiplerinden, ele aldıkları konuyu ve sorunu bilimsel atıflarla ve yargı içtihatları ile tartışarak sunmaları ve kendi düşüncelerini dile getirmeleri beklenmektedir.

BAŞVURU:

Sempozyuma katılmak isteyen Hukuk Lisans Öğrencilerinin inceleyecekleri yüksek mahkeme yargı kararını ve bunu nasıl inceleyeceklerini belirten en az 100 kelimelik bir özet metni, aşağıdaki iletişim adresine göndermeleri gerekmektedir.

DÜZENLEME KURULU:

Prof. Dr. Tekin MEMİŞ

Dr. Öğr. Üyesi Dadaşhan Celaleddin KAVAS

Dr. Öğr. Üyesi Fatih YURTBAŞI

Uluslararası Hukuk Kulübü Başkan Yardımcısı Ali Erdem BÜĞRÜ

Tebliğ Gönderim Adresi: beykentuhk@gmail.com

Tebliğ Önerisi Son Gönderme Tarihi: 31 Mart 2021

Tebliğ Değerlendirme Sonuçları: 5 Nisan 2021

 

EK BİLGİLER:

Öğrenci Sempozyumu Tarihi: Daha sonra ilan edilecektir.

Sempozyum Yeri: ZOOM