Etkinlikler
Tarih: 06 Mart 2020

1. Öğrenci Sempozyumu

Öğrenci Dekanlığı Psikoloji Kulübü tarafından düzenlenen 1. Öğrenci Sempozyumu, Beylikdüzü Yerleşkesi D-314 Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Ebadi'nin açılış konuşması ile başlayan sempozyumda, öğrencilerimiz hazırladıkları proje, derleme çalışma vs. çalışmalarını sahnede sunma fırsatı elde etti.

Açılış konuşmalarının ardından Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Kahraman'ın “Bir Psikoloji Araştırması Nasıl Yapılır” sunumuyla oturumlar başladı. Kağan Cihan’ın ''Avrupa'da Yaşayan Türklerin Yaşam Doyumu Özelliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi" ve Cihan Öndaş’ın "Çalışanlarda Aleksitimik Belirtiler Üzerine Bir Araştırma" sunumları ile öğleden önce oturumlar tamamlandı.

Öğleden sonraki oturumlarda, TPÖÇG Yerel Proje Geliştirme Ekibi "Yarının Kampı Projesi", Sevim Sılanur Küçük "Medyada Sunulan İdeal Beden İmgesinin Kadınlar Üzerindeki Etkileri", A.S.D.F "Metrobüste Yaşanan Cinsel Taciz Sorunu" sunumları ile devam edildi ardından Esra Bakkaloğlu “'Anne Kalbi, Çocuğun Okuludur': Okul Öncesi Çocukların Davranış Problemleri ve Annelerinin Çocuk Yetiştirme Tutumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” ile ve Yağmur Düztaş "Kanser Hastalarında Psikososyal Desteğin Önemine Dair Derleme Çalışması" sunumu ile oturumlar sona erdi.