Çift Anadal

Biz Kimiz?

Misyon:
Öğrenci Dekanlığı, öğrencilerinve mezunların üniversite ile bütünleştiği, kişisel, kültürel, sosyal ve profesyonel gelişimleri için üniversitenin her alanda desteğini hissettiği, sorunlarına rehberlik edilip çözümle buluşturulduğu, Beykent'li olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadığı, verimli, aktif ve kaliteli bir üniversite yaşamı için gereken ortamı yaratmayı ve ilgili süreçleri sunmayı hedefleyen idari birimdir.
Bünyesindeki birimler ile kişisel ve profesyonel gelişim, kariyer planlaması, üniversite hayatına uyum, yönetime katılım, rehberlik ve çözüm, sosyal ve kültürel etkinlikler, kampüs yaşamına aktif katılım, uluslararası deneyim, sosyal sorumluluk gibi konularda artı değer yaratarak öğrencilerimizin üniversitenin sunduğu imkanlardan gereğince yararlanmasını, bireysel potansiyellerini en üst seviyeye çıkarmalarını ve üniversitenin en önemli birleşeni olarak hareket etmelerini amaçlar.  

Vizyon:
Diğer dünya üniversiteleri için örnek teşkil edebilecek nitelikte, kendi alanında çığır açan, yenilikçi, yaratıcı ve etkili bir Öğrenci Dekanlığı olarak, Beykent Üniversitesinin bir parçası olmaktan gurur ve memnuniyet duyan öğrenciler ve mezunlar yetişmesinde aktif rol almayı vizyon edinir.

Yapı:
Bu amaçlarla kurulmuş, Kişisel Gelişim ve Kariyer Merkezi, Öğrenci Kulüpleri ve Etkinlikleri Destek Birimi, Çözüm Merkezi, Uluslararası Öğrenci Birimi, Sosyal Sorumluluk Projeleri Koordinasyon Birimi ve Mezunlar Birimimizden oluşur.

Birimlerimiz:
Kişisel Gelişim ve Kariyer Merkezi
Kişisel Gelişim ve Kariyer Merkezi olarak, öğrencilerimizin ve mezunlarımızın profesyonel ve kişisel gelişimini üniversiteye adım attıkları ilk andan başlayarak eğitim hayatları süresince ve mezuniyet sonrasında desteklemeyi ve iş hayatına hazırlanmaları için gereken donanımı sağlamayı hedefliyoruz. Bu amaçla kariyer koçluğu ve rehberliği, eğitimler, seminerler, staj imkanları, CV ve ön yazı hazırlama desteği, öz gelecek hazırlama çalışması, mezun buluşmaları, sektör buluşmaları ve kariyer günleri gibi faaliyet ve projelerimizle yanınızdayız.

Çözüm Merkezi
Üniversite deneyiminde karşılaştığınız sorunların en kısa sürede, doğru bilgilendirme ve yönlendirme ile çözüme kavuşturulmasını hedefliyoruz. Problemlerinizin çözüme ulaşana kadar takip edildiği, kaydedilip sınıflandırılmasının yapıldığı, bilgilendirici ve rehberlik edici problem çözme haritalarının hazırlandığı, süreç analizlerinin yapılıp sürdürülebilir çözümler için projeler ve yol haritalarının üretildiği, önleyici yöntemlerin geliştirildiği bir yapı sunuyoruz. Akademik ve sosyal uyum konusunda geliştirdiğimiz çalışmalar ile karşılaşılan sorunları en aza indirmeye çalışıyoruz.
Çözüm merkezimiz Öğrenci Dekanlığımızın faaliyet alanına giren konularda etkili ve hızlı bir şekilde çözüm sunmayı diğer alanlardaki sorunlar için ise en etkin çözüm için rehberlik etmeyi amaçlamaktadır. 

Uluslararası Öğrenci Birimi
Uluslararası öğrencilerimizin memnuniyetini uluslararasılaşma hedefimizin en önemli parçalarından biri olarak görüyoruz. Bu amaç için Öğrenci Dekanlığımızın çatısı altında Uluslararası Öğrenci Birimimiz kuruldu. Uluslararası öğrencilerimize has problemler, istekler ve görüşler bu birim aracılığı görüşülmekte ve projelendirilmektedir. Bu birim uluslararası öğrencilerimize başarılı, hatırlanası ve dolu dolu bir üniversite yaşamı sunmayı vizyon edinmektedir. Bu vizyon için Kültürel Oryantasyon Programları, Uluslararası Öğrenci Kulübü, Speaking Club, Kültürel Geziler, Yabancı Dilde Kişisel Gelişim Eğitimleri, Uluslararası Gün, İş Gezileri, Uluslararası Öğrenci Buluşması gibi faaliyetler tasarlıyor ve hayata geçirilmektedir.

Öğrenci Kulüpleri ve Etkinlikleri Destek Birimi
Kampüs yaşamınızı renklendirecek, sosyal, kültürel etkinlikler ve projeler ile aktif bir kampüs hayatı ve unutulmaz bir üniversite deneyimi yaşamanızı destekliyoruz.

Sosyal Sorumluluk Projeleri Koordinasyon Birimi
Üniversiteli olmanın erdemi ve farkındalığı ile çevremize ve toplumumuza duyarlı sürdürülebilir sosyal sorumluluk projeleri geliştirilmesini ve uygulanmasını destekliyoruz.

Mezunlar Birimi
Mezun olduktan sonra da her alanda sizleri destekliyoruz. Mezunlarımızın üniversite ile olan iletişiminin devamını sağlamak, mezunlarımız arasındaki birlik beraberliği arttırmak ve onların desteklerini alarak mevcut öğrencilerimizin gelişimine katkı sağlamak amacıyla kurulmuştur.
Mezunlar günü, mezun panelleri, mezun kart, mezun cv havuzu, mentorluk programı gibi projelerimizle mezunlarımızın birbirleriyle, üniversitemizle ve öğrencilerimizle iletişimini güçlendiriyor, 'Beykentli Olma' bilincini ve erdemini mezuniyet sonrasına da taşıyoruz.   

Ekibimiz:

Serhat BUTUR
Öğrenci Dekanı
serhatbutur@beykent.edu.tr

Ece AYDIN
eceaydin@beykent.edu.tr

Gökçe DURUMAN
gokceduruman@beykent.edu.tr

Erdem YETGİN
erdemyetgin@beykent.edu.tr

Özlem KAYA
ozlemkaya@beykent.edu.tr

Harun ÖZMUTLU
harunozmutlu@beykent.edu.tr

Betül AKGÜN
betulakgun@beykent.edu.tr

Miraç Ülkem ŞENGİL
ulkemsengil@beykent.edu.tr

Buğra BULUT
bugrabulut@beykent.edu.tr

Atakan GÜLCAN
atakangulcan@beykent.edu.tr