Staj

Uygulamalı Eğitimler Koordinatörlüğü

Uygulamalı Eğitimler Koordinatörlüğü, staj ve uygulamalı dersler gibi uygulamalı eğitimlerin planlanmasından ve yürütülmesinden sorumludur. Koordinatörlüğümüz, öğrencilerimizin uygulamalı eğitimler kapsamında almış oldukları teorik bilgilerine ek olarak üniversite ve üniversite dışında gerçekleştirecekleri uygulamalı eğitimlerine katkı sağlayarak, öğrencilerimizin mesleki becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Uygulamalı Eğitimler Koordinatörlüğü, uygulamalı eğitimlerin etkin, sağlıklı ve kaliteli bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli olan çabayı göstermektedir. Bu kapsamda koordinatörlüğümüzün görevlerinden bazıları aşağıdaki gibidir; 

  • Üniversite dışı kurum ve kuruluşlar ile görüşmeler gerçekleştirmek,
  • Uygulamalı eğitimleri sürecinde gerekli belgeleri hazırlamak, 
  • Kontenjan taleplerinde bulunmak,
  • Belirlenen kontenjanlara öğrenci dağılımlarını yapmak,
  • Konu ile ilgili olarak öğrencilere duyurular yapmak, bilgilendirmek ve eğitimler vermek, 
  • Uygulamalı eğitimlerin programını hazırlamak, 
  • Staj yerleri, Üniversite ve öğrenciler arasındaki koordinasyonu sağlamak.

Üniversitemiz Sağlık programlarında staj dersi bulunan öğrencilerimiz, staj yapabilecekleri sağlık kurumlarını bulamadıkları takdirde, staj ücretlerini ödemeleri koşuluyla, staj yeri bulma konusunda öğrencilerimize yardımcı olunmaya çalışılacaktır.

Konu ile ilgili olarak her türlü sorularınız için: uek@beykent.edu.tr adresine öğrenci maillerinizle iletişim kurabilirsiniz.