Staj

Staj ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Bölüm / Programın ders planında yer alan staj dönemini takip eden yaz tatili veya staj dönemi öncesindeki ara tatil dönemlerinde yapmanız esastır, ancak bu dönemlerde yapılamadığı durumlarda haftalık ders programlarına uygun olarak, ders ve sınav günleri hariç, haftanın en az 3 günü olmak koşuluyla yapabilirsiniz.

Staj Başvuru ve Kabul Formunu eksiksiz doldurup onaylatarak, Nüfus Cüzdanı fotokopiniz ve E-Devlet üzerinden alınacak Müstehaklık Belgeniz ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na stajınızın başlangıç tarihinden 15 gün önce teslim etmeniz gerekiyor.

İstanbul Beykent Üniversitesi Ön Lisans / Lisans Staj Uygulamaları Usul ve Esaslarında (EK-1) yer alan bölüm / programınıza ait kurum/kuruluşlarda yapabilirsiniz.

Staj dönemi Bölüm / Programın ders planına göre farklılıklar gösterebilmektedir. Konu ile ilgili detaylı bilgiyi Bölüm/Program başkanınızdan alabilirsiniz.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi kapsamında “Staj Seferbirliği Projesine” kayıt olarak “Kamu Kurum / Kuruluşlarında” staj yapabilirsiniz. https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ internet sitesinde gerekli bilgileri alabilirsiniz.

Evet, zorunlu staj süresince sigortanız Üniversite tarafından yapılmaktadır. 

Öğretim programınızı aksatmayacak şekilde, Bölüm / Program Başkanının uygunluğu ve Uygulamalı Eğitimler Komisyonunun onayına binaen, tüm sorumluluk size ait olmak üzere (sigorta işlemleri, sözleşme, protokol vb.) yurt dışında da yapabilirsiniz.

Öğretim programınızı aksatmayacak şekilde, Bölüm / Program Başkanının onayı ile yapabilirsiniz.

Kayıtlı olduğunuz bölüm / program alanı ile ilgili olmak koşuluyla, bir işyerinde en az tamamlaması gereken staj süresi kadar çalışıyorsanız, gerekli belgelerle Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na staj döneminde başvurarak, intibak komisyonlarının uygunluğu ve ilgili fakülte / yüksekokul yönetim kurulu kararı ile zorunlu stajlarından muaf olabilirsiniz. 

Staj yaptığınızı gösteren belgelerin var olması halinde (transkript, staj defteri, staj günlük yoklama listesi, stajını başarıyla tamamladığına dair ilgili kuruma yazılan yazı, vb.) ve intibak komisyonun uygun görüşüne binaen zorunlu stajınızdan muaf olabilirsiniz.

Haftanın en az 3 iş günü staj yapabilirsiniz.

Staj yapılan kurum / kuruluş cumartesi günleri çalışıyor ise cumartesi gününü de staj süresine dahil edebilirsiniz.

Staj süresince devam zorunlu olup, staj gün sayısını tamamlamakla yükümlüsünüz. 

Stajınız başlamadan 5 gün önce E-Devlet üzerinden ya da @student.beykent.edu.tr hesabınız üzerinden staj@beykent.edu.tr adresine T.C. kimlik numarası ve öğrenci bilgilerinizi mail atarak temin edebilirsiniz.