Yerleşkeler

Uluslararası Öğrenciler için Genel Sağlık Sigortası

Üniversitemiz bünyesinde yabancı uyruklu öğrenci statüsüne sahip öğrencilerimizin Sosyal Güvenlik Sigortası kapsamına alınmasına ilişkin gerçekleştirilen yasal değişiklikler sonrasında öğrencilerimize ilişkin sigorta işlemlerini gerçekleştirme yetkisi Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlükleri ve Sosyal Güvenlik Merkezlerince devir alınmıştır. Bu nedenle Sosyal Güvenlik hizmetlerinden faydalanmak isteyen öğrencilerimizin aşağıda belirtilen yasal hükümlerden de anlaşılacağı üzere (21.05.2013 tarihinden sonra Üniversiteye ilk defa kayıt olan öğrencilerin) kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bu sürede talepte bulunmayanlar hakkında öğrenimleri süresince genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmaz. 

Bu maddenin yayımı tarihinde ilk kaydını yaptırmış olup öğrenimlerine devam eden yabancı uyruklu öğrencilerden, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde başvuru yapanlar genel sağlık sigortası kapsamına alınırlar.

Konunun süreli olması nedeniyle doğabilecek aksaklıkların önüne geçebilmek için hak sahibi olan öğrencilerimizin ivedilikle Sosyal Güvenlik Merkezlerine başvuruda bulunmaları önerilir. İstanbul'da bulunan Sosyal Güvenlik Merkezlerine ait iletişim bilgileri için lütfen tıklayınız.

 • Genel Sağlık Sigortalı Olmak için Yapılması Gerekenler:
  1. İkamet Tezkerenizi aldıktan sonra Yabancı Kimlik Numaranızı öğreniniz.
  2. Yabancı kimlik numaranızı bilmiyor iseniz sorgulama için https://tckimlik.nvi.gov.tr/ adresini ziyaret ediniz. Yabancı kimlik numaranızı öğreniniz. Bu sorgulama sonucunda yabancı kimlik numaranızı öğrenemezseniz, ikamet tezkerenizle beraber Emniyet/Yabancılar Şubesine gidiniz. Yabancı kimlik numarası talep ediniz.
  3. Yukarıdaki internet sayfasından edineceğiniz Yabancı Kimlik Numaranızı, adınızı ve soyadınızı gösteren çıktıyı alınız.
  4. Bu çıktılardan birini Yabancı Uyruklu Öğrenci Birimine teslim ediniz. (Bu işlemi önceden yaptıysanız bir daha yapmanıza gerek yoktur.
  5. Yabancı Uyruklu numaranız ile birlikte herhangi bir Ziraat Bankası Şubesine giderek pirim borçlarınızı ödeyebilirsiniz.

Uluslararası Öğrenciler için Öğrenci Vizesi ve Oturma İzni

Kayıt için öğrenim vizesinin bulunması zorunlu değildir. (17.06.2014 tarihinde yürürlüğe giren İçişleri Bakanlığı yönetmeliği uyarınca; Türkiye’ye girişte vizeden muaf olan ülkelerden gelen öğrencilerin üniversiteye kayıt için öğrenci vizesi alma zorunluluğu kalkmıştır. Detaylı bilgi için www.mfa.gov.tr/visa-information-for-foreigners.en.mfa adresini ziyaret ediniz.)

Tüm öğrencilerin, Türkiye'ye giriş tarihlerinden en geç 1 ay içerisinde ikamet tezkeresi başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

İçişleri Bakanlığı tarafından alınan karar gereğince; yabancılara ilişkin iş ve işlemler İl Göç İdaresi Müdürlükleri tarafından yürütülmeye başlamıştır. Bu çerçevede yabancılarla ilgili tüm işlemler (ilçe emniyet yabancılar büro amirlikleri tarafından yapılan işlemler dâhil olmak üzere) Vatan Caddesi No:64 adresinde bulunan İl Göç İdaresi Müdürlüğü Hizmet Binasında (Eski İl Özel İdaresi Binası) sürdürülmektedir. 

İlk Başvuru:

Üniversiteye yeni kayıt yaptıran yabancı öğrencilerin, kayıttan sonra, vize veya vize muafiyeti süresi içinde (ikamet izni şartlı giriş formuyla ülkeye giriş yapan öğrenciler için bu süre 10 gündür) elektronik ortamda (www.goc.gov.tr adresinden) başvuru yapması gerekmektedir. Başvuru tarihinden itibaren 30 gün içinde aşağıda belirtilen belgeleri eksiksiz hazırlaması ve Uluslararası Etkinlikler Daire Başkanlığına teslim etmesi gerekmektedir (eksik belgeli başvurular kabul edilmeyecektir). Belgelerinde eksiklik bulunan öğrencilere, bu belgelerini tamamlamaları için 7 gün süre verilir. Bu sürede de belgelerini tamamlamayan adaylar belgelerini İl Göç İdaresi’ne kendileri teslim etmek durumundadırlar.  

Gerekli belgeler:

 1. e-İkamet’ten alınan online başvuru formu (www.goc.gov.tr adresinden alınacaktır.)
 2. Geçerli pasaport aslı ve fotokopisi (son giriş sayfası ve varsa vize sayfasının fotokopisi) 
 3. 4 adet biyometrik fotoğraf 
 4. Sağlık Sigortası (Öğrenciler Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülen Genel Sağlık Sigortası’na başvurulabilir veya özel sağlık sigortalarından birine sahip olunması gerekmektedir. Genel Sağlık Sigortası'na başvuru yapacak olan öğrenciler ofisimizde bununla ilgili bir belge imzalayarak sigorta belgelerini daha sonra Göç İdaresi'ne sunabilirler. İkili anlaşmalar kapsamında Türkiye’de sağlık sigortası bulunan öğrencilerin başka bir sigortaya sahip olmasına gerek yoktur. )
 5. Adres bilgilerini gösterir yazılı belge 
 6. İkamet İzni kart bedeli makbuzu (125 TL) 
 7. 18 yaşından küçükler için (e-İkamet’ten başvuru yaptığı tarih itibariyle):
 8. Muvafakatname* (Yabancının anne ve babasının ülkemizde yasal olarak bulunması halinde bu belge ayrıca talep edilmeyecektir)
 9. Doğum Belgesi* (Yabancının kimlik/pasaport belgesinden anne ve/veya babasının tespitinin sağlanamaması durumunda istenir)

  *Dış temsilciliklerimizden öğrenci vizesi alarak gelenlerden bu belgeler istenmez.

Uzatma:

Hâlihazırda Üniversitemizde kayıtlı olan ve oturma iznini uzatmak isteyen yabancı öğrencilerin öncelikle elektronik ortamda (www.goc.gov.tr adresinden) başvuru yaparak randevu alması gerekmektedir. 

Gerekli belgeler:

 1. e-İkamet’ten alınan online başvuru formu (www.goc.gov.tr adresinden alınacaktır.)
 2. Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı fotokopisi (son giriş sayfası ve varsa vize sayfasının fotokopisi)
 3. 4 adet biyometrik fotoğraf
 4. Sağlık Sigortası (Öğrenciler sağlık sigortalarını belgelemek durumundadır. İkili anlaşmalar kapsamında Türkiye’de sağlık sigortası bulunan öğrencilerin başka bir sigortaya sahip olmasına gerek yoktur.)
 5. İkamet İzni kart bedeli makbuzu (125 TL)
 6. Muvafakatname (18 yaşından küçükler için)
 7. Önceki ikamet izin belgesi

 Önemli Bilgiler: 

 • İlgili prosedürler takip edilmediği takdirde yasal işlem uygulanır.
 • İkamet tezkereniz geçerli olduğu sürece, Türkiye’ye girmek için vize almanıza gerek yoktur. Örneğin, sömestr tatili için ülkenize gittiğinizde ve Türkiye’ye geri dönerken, oturma izninizle giriş yapabilirsiniz.
 • Göç İdaresi online başvuru tarihini dikkate almaktadır. Bu nedenle vize veya ikamet izni sona ermeden online başvurunun her koşulda yapılması gerekmektedir. 
 • Oturma izni için başvuru yaptığınız esnada verdiğiniz adresin doğru ve eksiksiz olması gereklidir.
 • İsim/soy isim değişikliği, pasaport değişimi, medeni hal değişimi, adres değişikliği ya da bölüm/program değişikliği gibi durumlarda vakit kaybetmeden İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne bilgi verilmesi gerekmektedir.
 • İkamet tezkerenizde oynama yapılmaması gerekmektedir. İkamet tezkeresinin kaybedilmesi durumunda derhal İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne müracaat edilmesi gerekmektedir.
 • Kayıtlı-kayıtsız olan, izin alan (kayıt donduran), disiplin suçu nedeniyle uzaklaştırma cezası alan ve Erasmus-Exchange statüsündeki öğrencilerin bilgileri her dönem, ilişiği kesilen, kendi isteğiyle ilişik kesen ve mezun olan öğrencilerin bilgileri ilgili kuruma iletilir. Bu nedenle bu durumlarda oturma izniyle ilgili sürecinizi dikkatle takip etmeniz gerekmektedir.
 • İzinli ya da kayıt donduran öğrencilerin ikameti Göç İdaresi tarafından iptal edilmektedir. Lütfen bu konuyu göz önünde bulundurunuz. Bu durumda herhangi bir sebeple Türkiye'de kalacak olan öğrencilerin kısa dönem ikamet iznine başvurmaları gerekmektedir.
 • Herhangi bir programda kayıtlı olmadan Türkiye’de kalmayı planlıyorsanız (mezuniyet töreni, lisansüstü başvuru, vb. nedenlerle), ikametiniz bitmeden önce kısa süreli ikamet için başvuru yapmanız gerekmektedir.
 • Mezun olan lisans öğrencilerinin en geç 10 gün içinde ülkeden çıkmaları gerekmektedir. Bu süre, lisansüstü programlardan mezun olan öğrenciler için 2 aydır. (Lisans öğrencileri için mezuniyet tarihi, notların açıklanma tarihidir. Lisansüstü öğrenciler için ise mezuniyet tarihi basılı tezin enstitüye teslim edilme tarihidir.) Bu tarihten sonra herhangi bir nedenle kalmayı planlayan öğrencilerin yukarıda belirtildiği gibi kısa süreli ikamet için başvuru yapması gerekmektedir.
 • İkamet tezkeresi, öğrencinin anne babası ile diğer yakınlarına ikamet izni alma konusunda hiç bir hak sağlamamaktadır.

Sorularınız için:

İstanbul  İl Göç İdaresi Müdürlüğü

Hırka-i Şerif Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:64, 34091 Fatih/İstanbul

E-posta: istanbul@goc.gov.tr

Tel        : 0212 499 40 00

Fax       : 0212 499 40 05

Yabancılar İletişim Merkezi (YİMER) Telefon: 157

E-mail : istanbul.duzenli@goc.gov.tr


Oturma izniyle ilgili prosedürler Göç İdaresi Müdürlükleri tarafından yürütülmektedir. Bu nedenle kurallarda herhangi bir değişiklik/güncelleme olması ihtimaline karşı lütfen aşağıda bilgileri bulunan kurumlarla irtibat halinde olunuz ve web sayfalarını takip ediniz.

Not 1 : İkametini uzatmak isteyen öğrenciler, ikametleri bitmeden 2 ay öncesinden randevu almaya başlamalıdır. İkamet izni bitmiş ise ikamet izin bitim tarihinden itibaren en fazla 10 gün içerisinde randevu aldığı taktirde (cezalı olarak) işleme alınır, 11. gün alınan randevu geçersizdir ve ikamet alabilmesi için giriş çıkış yapması gerekmektedir. Aynı durum mezun olan öğrencilerimiz içinde geçerlidir. 

Not2 : İkamet izninizi almadan lütfen ülkeden ayrılmayın. 

Gerekli güncellemelerin yapılabilmesi için ikamet izni alınınca bir fotokopisi Uluslararası Etkinlikler Daire Başkanlığı'na teslim edilmelidir.