Yerleşkeler

Uluslararası Öğrenciler için Genel Sağlık Sigortası

Üniversitemiz bünyesinde yabancı uyruklu öğrenci statüsüne sahip öğrencilerimizin Sosyal Güvenlik Sigortası kapsamına alınmasına ilişkin gerçekleştirilen yasal değişiklikler sonrasında öğrencilerimize ilişkin sigorta işlemlerini gerçekleştirme yetkisi Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlükleri ve Sosyal Güvenlik Merkezlerince devir alınmıştır. Bu nedenle Sosyal Güvenlik hizmetlerinden faydalanmak isteyen öğrencilerimizin aşağıda belirtilen yasal hükümlerden de anlaşılacağı üzere (21.05.2013 tarihinden sonra Üniversiteye ilk defa kayıt olan öğrencilerin) kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bu sürede talepte bulunmayanlar hakkında öğrenimleri süresince genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmaz. 

Bu maddenin yayımı tarihinde ilk kaydını yaptırmış olup öğrenimlerine devam eden yabancı uyruklu öğrencilerden, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde başvuru yapanlar genel sağlık sigortası kapsamına alınırlar.

Konunun süreli olması nedeniyle doğabilecek aksaklıkların önüne geçebilmek için hak sahibi olan öğrencilerimizin ivedilikle Sosyal Güvenlik Merkezlerine başvuruda bulunmaları önerilir. İstanbul'da bulunan Sosyal Güvenlik Merkezlerine ait iletişim bilgileri için lütfen tıklayınız.

 • Genel Sağlık Sigortalı Olmak için Yapılması Gerekenler:
  1. İkamet Tezkerenizi aldıktan sonra Yabancı Kimlik Numaranızı öğreniniz.
  2. Yabancı kimlik numaranızı bilmiyor iseniz sorgulama için https://tckimlik.nvi.gov.tr/ adresini ziyaret ediniz. Yabancı kimlik numaranızı öğreniniz. Bu sorgulama sonucunda yabancı kimlik numaranızı öğrenemezseniz, ikamet tezkerenizle beraber Emniyet/Yabancılar Şubesine gidiniz. Yabancı kimlik numarası talep ediniz.
  3. Yukarıdaki internet sayfasından edineceğiniz Yabancı Kimlik Numaranızı, adınızı ve soyadınızı gösteren çıktıyı alınız.
  4. Bu çıktılardan birini Yabancı Uyruklu Öğrenci Birimine teslim ediniz. (Bu işlemi önceden yaptıysanız bir daha yapmanıza gerek yoktur.
  5. Yabancı Uyruklu numaranız ile birlikte herhangi bir Ziraat Bankası Şubesine giderek pirim borçlarınızı ödeyebilirsiniz.

Uluslararası Öğrenciler için Öğrenci Vizesi ve Oturma İzni

Kayıt için öğrenim vizesinin bulunması zorunlu değildir. (17.06.2014 tarihinde yürürlüğe giren İçişleri Bakanlığı yönetmeliği uyarınca; Türkiye’ye girişte vizeden muaf olan ülkelerden gelen öğrencilerin üniversiteye kayıt için öğrenci vizesi alma zorunluluğu kalkmıştır. Detaylı bilgi için www.mfa.gov.tr/visa-information-for-foreigners.en.mfa adresini ziyaret ediniz.)

Tüm öğrencilerin, Türkiye'ye giriş tarihlerinden en geç 1 ay içerisinde ikamet tezkeresi başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

İçişleri Bakanlığı tarafından alınan karar gereğince; yabancılara ilişkin iş ve işlemler İl Göç İdaresi Müdürlükleri tarafından yürütülmeye başlamıştır. Bu çerçevede yabancılarla ilgili tüm işlemler (ilçe emniyet yabancılar büro amirlikleri tarafından yapılan işlemler dâhil olmak üzere) Vatan Caddesi No:64 adresinde bulunan İl Göç İdaresi Müdürlüğü Hizmet Binasında (Eski İl Özel İdaresi Binası) sürdürülmektedir. 

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan ikamet izni işlemleri için, aşağıda yer alan belgelerin hazırlanması gerekmek olup; https://e-ikamet.goc.gov.tr/linkinden ikamet izni randevusu alınmalıdır. 

1.1. İlk Başvuru
• İkamet İzni Başvuru Formu
• Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
• Dört (4) adet fotoğraf
• Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkana sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir. Belirtilen program süresince yabancının masrafları kamu kurumunca karşılanıyorsa bu durum başvuruda idareye bildirilir.)
• Öğrenci Belgesi
• Şahsın on sekiz yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal temsilcisinin vereceği muvafakatname ile muvafakatname de belirtilmek kaydıyla Türkiye'deki gerçek ya da tüzel kişiler tarafından verilecek taahhütname
• Geçerli sağlık sigortası. Öğrenciler talep etmeleri halinde kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde genel sağlık sigortalısı kapsamına girdiklerinden geçerli sağlık sigortası talep edilmez, ancak üç ay içinde genel sağlık sigortası yaptırdıktan sonra idareye bildirmeleri gerekmektedir. İkamet başvurusu sırasında aşağıdakilerden biri yeterli sayılır. :

 • İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye'de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge
 • Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
 • Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge.
 • Özel sağlık sigortası
 • Adli sicil belgesi ( adliyeden alınması zorunludur)
 • Gelir beyanı
 • Daha önceden öğrenci ikameti veya başka bir ikamet alan öğrencinin , eski ikamet izni fotokopisi.( eğer bu oturma izni elinde değilse , daha önceden oturma izni aldığını işlemler sırasında bildirmesi gerekir)
 • Yabancı öğrencinin pasaportunda isim-soyisim ayrımı yok ise, yani full name yazıyorsa  kendi konsolosluğundan isim denklik belgesi getirmek zorundadır.
 • Her öğrenci istediği vergi dairesine 55 TL ödeyip dekontun aslı ve fotokopisi ile Göç İdaresi Başkanlığına gitmek zorundadır. ( 55 TL ikamet kart bedelidir)
 • Ülkeye vize ile giriş yapan öğrencilerden ( öğrenim vizesi- ya da e- vize  vb ) vize harç bedeli alınmaz. ancak ülkeye vizesiz giriş hakkı olan öğrencilerin ikamet alabilmesi için vize harç bedelini istediği vergi dairesine ödeyip dekontun aslı ve fotokopisi ile Göç İdaresi Başkanlığına gitmesi zorunludur, vize harç bedeli tüm öğrenciler için aynı olup 353,10 TL'dir.

İkamet izni başvurusu için İl Göç İdaresine gitmesi gereken yabancı uyruklu öğrencilerimizin (yeni kayıtlı ve halihazırda kayıtlı) beraberlerinde götürmesi gereken evrakla birlikte aşağıdaki linkte yer alan iki evrakı da beraberlerinde götürmeleri gerekmektedir.

İkamet izni başvurusu ile ilgili ayrıntılı bilgiye https://e-ikamet.goc.gov.tr/ adresinden ulaşılabilmektedir.

Evrak 1 için: Dilekçe
Evrak 2 için: Tebliğ-Tebellüğ-Belgesi

1.2. Uzatma Başvurusu
• İkamet İzni Başvuru Formu
• Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
• Önceki ikamet izin belgesinin ibrazı
• İki (2) adet fotoğraf
• Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkana sahip olduğuna dair beyanı (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir. Belirtilen program süresince yabancının masrafları kamu kurumunca karşılanıyorsa bu durum başvuruda idareye bildirilir.)
• Öğrenci belgesi
• On sekiz yaşından küçüklerde, uzatma süresini kapsamıyorsa yeni muvafakatname ile taahhütname
• Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
• İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye'de sağlık hizmetlerinden faydalandığına dair belge
• Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
• Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası

Not: İkamet izni en fazla pasaport bitim tarihinden 2 ay öncesine kadar verilebilir. Öğrencinin, pasaport bitim tarihine 3 ay kalmış ise en fazla 1 aylık ikamet alabilir. Dolayısı ile pasaportun uzatılarak Göç İdaresi Başkanlığına gidilmesi gerekmektedir. 

İkametini uzatmak isteyen öğrenciler, ikametleri bitmeden 2 ay öncesinden randevu almaya başlamalıdır. İkamet izni bitmiş ise ikamet izin bitim tarihinden itibaren en fazla 10 gün içerisinde randevu aldığı taktirde (cezalı olarak)  işleme alınır, 11. gün alınan randevu geçersizdir ve ikamet alabilmesi için giriş çıkış yapması gerekmektedir. Aynı durum mezun olan öğrencilerimiz içinde geçerlidir. 

Not : İkamet izninizi almadan lütfen ülkeden ayrılmayın. 

Gerekli güncellemelerin yapılabilmesi için ikamet izni alınınca bir fotokopisi Uluslararası Etkinlikler Daire Başkanlığı'na teslim edilmelidir.