Yerleşkeler

Lisans ve Ön Lisans

Lisans / Ön Lisans Programlarına Başvuru Şartları

Üniversitemiz yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarından yararlanabilmek için, ortaöğretim kurumunun (lise) son sınıfında olan ya da mezun durumda olan yabancı uyruklu adaylar başvurabilirler.

Durumu aşağıda belirtilen vasıfları taşıyan adayların başvuruları kabul edilecektir;

Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla; 

 1. Yabancı uyruklu olanların, 
 2. Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu’nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.) 
 3. Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. Vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların 
 4. a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden T.C. Uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvuru yapabileceğine”
  b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk Okullarında tamamlayanlar dahil) başvuru yapabilmelerine,
 5. KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar.

Başvuru için İstenen Belgeler;

 • Online Başvuru Formu (apply.beykent.edu.tr)
 • lise diploması fotokopisi veya mezuniyet belgesi
 • Lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve TC Milli Eğitim Bakanlığı ya da ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği’nden alınacak “Denklik Belgesi”. Türkiye’de bulunan liselerde eğitim gören ve başvuru koşullarını sağlayıp Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu öğrencilerin sadece lise diploması veya mezuniyet belgesi yeterlidir.
 • Pasaport fotokopisi 
 • Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerine başvuruda bulunacak öğrenciler için C1 ve diğer Türkçe bölümler için B1-B2 Türkçe Sertifikası.

Üniversite program/bölümlerine başvuruda kabul edilen sınavlar, diplomalar ve asgari puanlar için lütfen tıklayınız.

Online başvuru için tıklayınız.

Kesin Kayıt İçin İstenen Belgeler (Ön Lisans ve Lisans):

 • Online başvuru formu
 • Lise diploması aslı
 • Lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve TC Milli Eğitim Bakanlığı ya da ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği’nden alınacak “Denklik Belgesi” aslı.
 • Pasaport fotokopisi, Türk Vatandaşlığı olan öğrencilerin Kimlik kartı, Mavi kartı olan öğrencilerin de Mavi Kartlarını getirmeleri gerekmektedir.
 • 4 adet renkli vesikalık fotoğraf

* İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Adresi:
İmran Öktem, Eski Adliye Binası, Binbirdirek M, Eski Toptaşı Cd. D:1, 34122 Fatih / iSTANBUL

Tel : (0212) 384 34 00

%1 KDV indirimi Sonrası Yeni Kayıt olacak Öğrenciler için 2020-2021 Akademik Yılı Ücretleri: 

Lisans Programları (İngilizce)Yıllık 2.712 $ 
Lisans Programları (Türkçe)Yıllık 2.338 $
Ön Lisans (2 Yıllık Programlar)Yıllık 1.403 $
Hukuk FakültesiYıllık 3.273 $
Tıp FakültesiYıllık 13.093 $
Diş Hekimliği FakültesiYıllık 12.157 $

Depozito Ödemesi

Başvurunun kabul edilmesi durumunda, kabul yazısının verilmesi için aday öğrencilerin aşağıda ki depozito tutarlarını ödemeleri gerekmektedir;

Ön Lisans400 $ 
Lisans1.000 $
Tıp Fakültesi2.000 $
Diş Hekimliği Fakültesi2.000 $

Depozitoların geri ödemesi olmamaktadır. Kayıt esnasında depozito tutarı öğrenim ücretinden düşülecektir.  

Hazırlık Eğitimi

Eğitim dili Türkçe olan bölüme kayıt hakkı kazanan yabancı öğrencilerden Üniversitemizin BU-TÖMER tarafından düzenlemiş olduğu Türkçe yeterlik sınavında başarılı olanlar, zorunlu Türkçe derslerinden muaf tutularak eğitimlerine başlarlar. Türkçe yeterlik sınavında başarılı olamayanlar ve Türkçeleri tamamen yetersiz olan öğrenciler bir yıl Türkçe hazırlık eğitimine alınırlar. BU_TÖMER ile ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

TÖMER veya Yükseköğretim Kurulu tarafından akreditasyonu olan sınav merkezlerinden alınan Türkçe Yeterlik sınavlarından Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri için C1 düzeyinde veya üzeri, diğer Türkçe Bölümler için B2 düzeyinde veya üzeri puan alan öğrenciler lisans öğrenimlerine başlayabilirler. En az son üç yılında, ortaöğrenimini Türkiye’de Türkçe öğrenim veren kurumlarda tamamlayanlardan Türkçe Yeterlik Belgesi aranmaz.

Eğitim dili  İngilizce ve %30 İngilizce olan bölümlerimize kayıt olan öğrencilerimize 1 yıl İngilizce hazırlık öğretimi zorunludur. Mütercim Tercümanlık (Rusça) Bölümünde eğitim dili Rusça’dır. Bir yıl süreli zorunlu Rusça hazırlık öğretimi uygulanır. Eğitim dili İngilizce olan bölüme kayıt hakkı kazanan yabancı uyruklu öğrenciler, Dil Yeterlilik sınavına tabi tutulurlar. Bu sınavda başarılı olanlar eğitimlerine başlarlar. Başarılı olamayan öğrenciler bir yıl İngilizce hazırlık eğitimine alınır.  

Dil yeterlik sınavına eşdeğerliği kabul edilen sınavlar ve Minimum puanları aşağıdaki gibidir;

SınavAdıYabancı DilMinimum Başarı Puanı
  B2B1
YDS & E-YDSİngilizce7560
YDS & E-YDSRusça75-
TOEFL IBTİngilizce9072
PTE Academicİngilizce7555
CPEİngilizceC NotuC Notu
CAEİngilizceA NotuC Notu
YÖK DİLİngilizce7560

TORFL

Rusça84 Puan-