beykent-universitesi-hakkinda

Hakkında

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MENSUPLARI VE MEZUNLARI DERNEĞİ HAKKINDA

Beykent Üniversitesi Mensupları ve Mezunları Derneği (BUMEZ), 2006 yılında gelişen ve büyüyen mezunlar ve mensuplar tarafından; mezun ve mensuplarımızla iş birliğinin arttırılması amacıyla kurulmuştur. Öğrenci Dekanlığı bünyesindeki Mezunlar Birimi ile eş güdümlü olarak Rektörlük ve Genel Sekreterlik iş birliği koordinasyonu ile faaliyetlerine devam etmektedir. Sağlanan bu iş birliği ve koordinasyon ile her aşamada mezunlarımızın güncel durumları takip edilmekte ve üniversitemizde düzenlenen faaliyetlere katılımları teşvik edilerek profesyonel iş hayatına hazırlanması ve kariyer gelişimlerine destek sağlanmaktadır. Gerçekleşecek planlamalarımız çerçevesinde; tüm mezunlarımız ile iletişime sağlanması, proje ve fikirlerine maddi manevi destek sağlanması, iş bulma ve mülakata hazırlık hususlarında desteklenmesi, istihdam için sektör/sanayi işbirliğinin arttırılarak, mezuniyet sonrası da güncel ihtiyaçlara cevap verecek şekilde Beykentli ruhunun geliştirilmesi ve ileriye taşınması hedeflenmektedir.