Yerleşkeler
Tarih: 26 Kasım 2020

IV. Uluslararası Terörizm ve Güvenlik Konferansı Bildiri Çağrısı

Bildiri Çağrısı - 17 Aralık 2020

Tema: Uluslararası Güvenlik ve Terörizm

Alt Başlıklar
*Orta Asya ve Kafkasya'daki Sorunlar ile Çatışmaların Bölge Ülkelerinde Neden Olduğu Risk ve Tehditler
*Kuşak-Yol (Bir Kuşak Bir Yol) Projesi'nin Küresel ve Bölgesel Aktörlerin Güvenlik Algılamalarına Muhtemel Etkileri
*Kafkasya ve Orta Asya Ülkeleri Arasında Mevcut Ekonomik,Siyasi ve Askeri İşbirliklerinin Bölgesel Güvenliğe ve Barışın İnşasına Katkıları

Önemli Tarihler
Bildirim Özeti Teslim Tarihi
: 26 Kasım 2020
Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin İlan Tarihi: 07 Aralık 2020
Konferans Programının İlan Tarihi: 15 Aralık 2020
Konferans Tarihi: 17 Aralık 2020
Genişletilmiş Özet ve Gönderim Tarihi: 17 Ocak 2021

Düzenleyen: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) Bölümü

Başvuru İçin: beykentits@beykent.edu.tr - www.beykentits.org

*Etkinlik Zoom üzerinden yapılacaktır.
Meeting ID: 967 8140 2105