Erasmus+ ve İkili İş Birliği Değişim Programları Dil Sınavı Sonuçları
Tarih: 18 Mart 2019

Erasmus+ ve İkili İş Birliği Değişim Programları Dil Sınavı Sonuçları

2019-2020 Akademik Yılında değişim programları kapsamında yurtdışında eğitim görecek ve staj yapacak öğrencileri seçmek amacıyla gerçekleştirilmiş olan İngilizce sınav sonuçları açıklanmıştır.
 

İkili değişim programları kapsamında yurtdışında anlaşmalı olduğumuz ülkelerde eğitim görmek isteyen öğrencilerimiz işlemlerine başlamak için Uluslararası Etkinlikler Daire Başkanlığı ofisini ziyaret edebilirler.

 

Erasmus+ Programı ile yurtdışında öğrenim görmek veya staj yapmak isteyen öğrencilerimiz için yerleştirme sonuçları, Erasmus+ Programından hibeli olarak yararlanacak öğrencilerin sayısı Ulusal Ajans tarafından ilan edildikten sonra açıklanacaktır. Açıklanan sonuçlar Erasmus+ değişim programı değerlendirme açısından nihai, ancak hibe koşulu açısından ÖN SEÇİM sonuçlarıdır.

 

 

(Başarılı öğrenci listesinde Asil olarak belirtilen öğrenciler; Aday Hibeli öğrenciler olup, Avrupa Birliği'nden yeterli hibe ve kontenjan geldiği takdirde hibeli olarak gidecek öğrencilerdir)

 

Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce Hayatboyu Öğrenme Programı veya Erasmus+ kapsamında yükseköğrenim öğrenci veya staj hareketliliğinden yararlanmış öğrencilerin akademik başarı ve yabancı dil puanı toplamı hesaplanırken, daha önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) 10’ar puan azaltma uygulanacaktır.

 

23 Mart 2019 Cumartesi günü Ayazağa Yerleşkesinde kazanan öğrencilerimiz için Oryantasyon Toplantısı düzenlenecektir. Oryantasyona katılım sağlamanız önemli rica olunur. Toplantıya mazeretsiz katılım sağlamayan öğrencilerin seneye programdan faydalanmak üzere tekrar başvuru yapmaları halinde aldıkları puandan -5 düşürülecektir. (Saat ve sınıf mail ile daha sonra tarafınıza bildirilecektir).

 

Sınavı kazanan öğrencilerin, haklarından vazgeçmeleri halinde en geç 27 Mart 2019 Çarşamba günü saat 17.00’e kadar feragat dilekçelerini Erasmus Ofisine teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra vazgeçen öğrenciler hareketlilikten yararlanmış kabul edilerek bir sonraki başvurularının değerlendirilmesinde -10 puan uygulaması yapılacaktır. Ancak, hibelerin açıklanmasından sonra, hibe yetersizliğinden dolayı Erasmus programından faydalanmaktan vazgeçen öğrenciler bu kuralın dışında değerlendirilecektir.

Not: Hareketliliğe katılım durumunuzu en geç 27 Mart 2019 Çarşamba günü saat 17.00’e kadar bildirmeniz gerekmektedir.