Danışman/ Konu ataması ve Danışman/Konu Değişikliği İşlemleri
Tarih: 07 Kasım 2019

Danışman/ Konu ataması ve Danışman/Konu Değişikliği İşlemleri

Yüksek Lisans Öğrencilerimizin Dikkatine...

2019-2020 Güz döneminde kayıt olan öğrencilerimizin, proje ve tez danışman seçimlerinin otomasyon üzerinden 18.11.2019 ile 26.01.2020 tarihleri arasında gerçekleştirmeleri gerekmektedir. İlgili sistemdeki başvuru bölümünden toplamda üç adet olacak şekilde danışman tercihinde bulunulması gerekmektedir. Anabilim dalı başkanlığı, bu üç tercih üzerinden önem derecesini baz alarak öğretim üyesi kontenjanı, çalışma alanı gibi hususları da dikkate alarak atama yapacaktır. Ayrıca tercih edilen danışmanların kontenjanlarının uygun olmaması durumunda Anabilim Dalı Başkanlığının re'sen danışman atama yetkisi de bulunmaktadır.  

Tez danışmanlıklarındaki tercihler üniversitemizde çalışan öğretim üyeleri üzerinden yapılabilmektedir. Kurum dışında  görevlendirme ile gelen misafir öğretim üyelerine tez ataması yapılamamaktadır. Bununla birlikte proje yazacak öğrencilerimiz için böyle bir kısıt bulunmamaktadır. 

Proje ve tez konu önerisi form girişleri için işlemler Bahar dönemi içerisinde gerçekleştirilecektir. 

Enstitümüzde eğitim döneminin sonunda mezuniyet işlemlerinin yapılabilmesi için mevcut proje/tez konusu ile daha önce öğrenci ve danışman tarafından belirlenmiş, Yönetim Kurulu Kararı alınmış olan konunun aynı olması zorunludur.

Gereğini bilgilerinize sunarız.

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yönetimi