2019-2020 Güz Dönemi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yeterlik Sınavı Hakkında
Tarih: 12 Kasım 2019

2019-2020 Güz Dönemi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yeterlik Sınavı Hakkında

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yeterlik Sınav Yeri:  Taksim Yerleşkesi Z-02 no’lu sınıf

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yeterlik Yazılı ve Sözlü Sınav Tarih ve Saati: 

Yazılı Sınav: 19.12.2019 Perşembe 10:00

Sözlü Sınav: 20.12.2019 Cuma 13:00 ve 23.12.2019 Pazartesi 10:00

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yeterlik Komisyon Üyeleri:

1) Prof. Dr. Ali Vahit TURHAN
2) Prof. Dr. Levent ÜRER
3) Doç. Dr. Armağan GÖZKAMAN
4) Doç. Dr. Pınar GEDİKKAYA BAL
5) Doç. Dr. Zeki Gültekin SÜMER

Komisyonun Önerecek Olduğu Asil Jüri Üyeleri:

1) Prof. Dr. Ali Vahit TURHAN
2) Prof. Dr. Levent ÜRER
3) Doç. Dr. Armağan GÖZKAMAN
4) Doç. Dr. Pınar GEDİKKAYA BAL
5) Doç. Dr. Armağan Emre ÇAKIR (Marmara Üniversitesi)
6) Doç. Dr. Ateş USLU (İstanbul Üniversitesi)

Komisyonun Önerecek Olduğu Yedek Jüri Üyeleri:

1) Prof. Dr. Neziha MUSAOĞLU
2) Doç. Dr. Zeki Gültekin SÜMER
3) Doç. Dr. Menent Savaş CAZALA (Galatasaray Üniversitesi)
4) Doç. Dr. Muharrem Hilmi ÖZEV (İstanbul Üniversitesi)