Covid-19
Tarih: 22 Aralık 2020

Pandemi, Hastalık, Afet ve Kriz Yönetimi Sertifika Programı

Pandemi Sürecinde Ekran Maruziyeti Artan Bireylerin Postürlerine Yönelik Yaklaşımlar
Eğitmen: Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Karaaslan / Sağlık Bilimleri Yüksekokulu - Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi
Tarih: 22.12.2020
Saat: 20.00 - 22.00
Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı, Kişisel Gelişim ve Kariyer Birimi

*Etkinlik Zoom üzerinden gerçekleştirilecektir.