Covid-19
Tarih: 30 Mayıs 2020

Tüm Yüksek Lisans, Doktora ve Sanatta Yeterlik Öğrencilerimizin Dikkatine

Covid-19 salgını sebebiyle 2019-2020 öğretim yılı Bahar dönemi için geçerli olmak üzere tüm yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik tez teslimleri; tez savunma sınavları; tez önerisi savunmaları; doktora tez izleme ara rapor savunmaları ile ilgili alınan kararlar aşağıda tüm detayları ile sunulmuştur:

2019-2020 Bahar Yarıyılında Ders Döneminde olan Yüksek Lisans Öğrencilerimiz:

-Tez danışmanı atanmış, fakat, “Tez Öneri Formu” anabilim/anasanat dalı başkanına henüz  önerilmemiş veya Anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından uygunluğu verilmemiş, yüksek lisans tez konu önerilerinin kesinleşmesi süresi 30 Ekim 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

2019-2020 Bahar Yarıyılında Tez Teslimi Yapacak Yüksek Lisans Öğrencilerimiz:

- Yüksek lisans tezleri için Bahar dönemi son teslim tarihi 30 Ekim 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

- Henüz tezini teslim etmemiş ve savunma için gün almamış öğrencilerimiz 1 Haziran tarihinden itibaren enstitümüzün belirlemiş olduğu günlerde (her Pazartesi ve Perşembe) tezlerini ve tüm evraklarını eksiksiz bir şekilde enstitümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

- Fiziksel uygun şartların oluşması ve tüm katılımcıların uygunluğu durumunda savunmalar için Taksim yerleşkesi Haziran ayından itibaren kullanılabilir. Sınıflar ve sunum ortamı sosyal mesafe kuralına uyacak şekilde enstitü tarafından temin edilecektir.

- Salgının uzaması ve fiziki koşullarda savunmaya izin vermemesi durumunda, tez savunmalarında 4 Haziran itibariyle çevrimiçi canlı yayın veya konferans için Microsoft Teams platformu kullanılacaktır. Oturumun kurulması, danışman öğretim üyesinin, jüri üyelerinin ve enstitü yetkilisinin toplantıya davet edilmesi enstitü tarafından gerçekleştirilecektir.

- Öğrencilerimiz tamamlanan video kayıtlarını enstitü ile paylaşmak durumundadır. Ayrıca tüm öğrencilerimiz toplantı videosunu, toplantı tarihi üzerinden sonra 1 yıl kadar saklamak zorundadır. Enstitünün talep etmesi durumunda tekrar temin etmesi zaruridir. Kaydı olmayan ya da eksik kaydı bulunan jüriler geçersiz kabul edilecektir.

- Uzaktan canlı yayın veya konferans şeklinde yapılan tüm tez savunmalarının geçerliliği Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kontrol edilip sağlanacaktır. Yayının gerçekleşmiş olması ve enstitüden bir yetkilinin katılmış olması nihai karar değildir; usüle uygun olmayan bir durum tespit edilmesi durumunda savunmanın iptal edilmesi enstitü yönetim kurulunun tasarrufundadır.

- Çevrimiçi olarak gerçekleşecek tüm uygulamaların sonlandırılması ve tekrar örgün eğitim sisteminde olduğu gibi tüm faaliyetlerin enstitü üzerinden yürütülmesi ile ilgili tüm kararlar Enstitü Yönetimi'ne aittir.

- Tezlerini jüri üyelerine online ortamda dağıtan öğrencilerin danışmanları tarafından jüri üyeleri ile görüşülerek enstitünün belirlediği günlerde (her Pazartesi ve Perşembe) belirli bir saat seçilerek en az 7 iş günü öncesinde e-posta yoluyla (lisansustu@beykent.edu.tr) enstitüye bildirilecektir. Enstitü, öğrencinin öğretim üyesi tarafından iletilecek savunma günü ve saati bilgisi üzerine Microsoft Teams üzerinden oturum oluşturacak ve öğrenci ile birlikte tüm öğretim üyelerine toplantı davetini gönderecektir.

Tezini tamamlamış ancak jürisi kurulmamış öğrencilerimiz ise aşağıdaki süreçleri izlemelidir:

a. Tezinin pdf ve Word formatında bir nüshasını e-posta yoluyla (lisansustu@beykent.edu.tr) Enstitüye gönderecek ve danışmanı ile birlikte benzerlik raporu alacaklardır.  Benzerlik raporunun olumlu olması halinde danışmanıyla birlikte “Tez Teslimi ve Jüri Seçim Formu”nun doldurulması için Anabilim Dalı Başkanlığına müracaatta bulunacaktır. Bu formla birlikte enstitüden temin edilecek KVKK formu mutlaka ıslak imzalı olarak enstitümüze savunma öncesinde teslim edilmelidir.

b. Savunma sonrası başarılı bulunan öğrencilerimizin mezuniyet işlemlerinin gerçekleşmesi için tez savunma tutanağının beş adet nüshasının, sınava katılan öğretim üyeleri tarafından doldurulup ıslak imza ile onaylanması ve enstitümüze teslim edilmesi gerekmektedir. Bu sürecin takibi tamamen öğrencilerimizin sorumluluğundadır. İlgili formlar enstitümüz tarafından öğrencilerimize savunma günü elektronik ortamda takdim edilecektir.

 

 

2019-2020 Bahar Yarıyılında Tez Teslimi Yapmış ve savunmaya girmiş, ancak düzeltme savunmasına henüz girmemiş olan Yüksek Lisans Öğrencilerimiz:

-Tezini enstitümüze daha önceden teslim ederek savunmaya girmiş ve "düzeltme" kararı alınmış öğrencilerimizin de yukarıdaki süreci izlemeleri gerekmektedir.

- Nisan ayı öncesi tezlerinde düzeltme alan tüm yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik öğrencilerimizin düzeltme savunmasına girmeleri için son tarih 30 Ekim 2020'dir.

 

2019-2020 Bahar Yarıyılında Tez Teslimi Yapmış ve savunmaya girmiş, ancak mezuniyet için tezini enstitümüze teslim edememiş Yüksek Lisans  ve Doktora Öğrencilerimiz:

- 1 Nisan 2020 tarihi öncesi tezini savunan ve başarılı olan, mezuniyet için tez teslim aşamasına gelen öğrencilerimiz 11 Mayıs 2020 tarihi itibariyle, enstitünün önceden belirleyeceği ve enstitü web sayfasında duyuracağı günlerde (her Pazartesi ve Perşembe) tez teslim işlemlerinin gerçekleştirilmesi için enstitümüzde bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen aşamada olan öğrencilerimizin tez teslim koşullarını tamamen sağlayıp basılı tezlerini ve cd'lerini 1 Haziran 2020 ile 10 Temmuz 2020 tarihleri arasında enstitümüzün belirteceği günlerde günlerde (her Pazartesi ve Perşembe)  olacak şekilde teslim etmesi gerekmektedir.

 

2019-2020 Bahar Yarıyılında Yeterlik Döneminde olan Doktora Öğrencilerimiz:

- 2019-2020 bahar döneminde haziran 2020 sonuna kadar yapılması gereken, Doktora Yeterlik ve Sanatta Yeterlik Sözlü ve Yazılı Sınavları Ekim ayına ertelenmiştir. Sınavın kesin gün ve saat bilgisi Eylül ayı içerisinde enstitü web sayfasında açıklanacaktır. Ayrıca sınava başvuru tarihleri de enstitü sayfamızdan takip edilebilir.

- Program öğretim süresi azami süre sınırında olan veya Yeterlilik Sınavına en geç giriş yarıyılı sınırında olan öğrenciler için, bu düzenleme ile bir hak kaybı oluşmayacaktır.

 

2019-2020 Bahar Yarıyılında Tez İzleme Komitesine Girecek Olan Doktora ve Sanatta Yeterlik Öğrencilerimiz:

- 2019-2020 Bahar Dönemi doktora tez izlemeleri 1 Haziran 2020 ile 30 Ekim 2020 tarihleri arasında çevrimiçi olarak da gerçekleştirilebilecektir. Oturumun kurulması, danışman öğretim üyesinin, jüri üyelerinin ve enstitü yetkilisinin toplantıya davet edilmesi enstitü tarafından gerçekleştirilecektir. Planlanan izleme toplantısının gün ve saati, öğrencilerimizin danışman hocaları tarafından mail yoluyla en geç bir hafta öncesinden enstitümüze bildirilmelidir. İzleme komiteleri toplantıları Enstitümüzün belirlediği günlerde (her Pazartesi ve Perşembe) gerçekleştirilecektir. Öğrencilerimiz, tamamlanan video kayıtlarını enstitü ile paylaşmak durumundadır. Ayrıca tüm öğrencilerimiz izleme toplantısı videosunu, toplantı tarihi üzerinden sonra 1 yıl kadar saklamak zorundadır. Enstitünün talep etmesi durumunda tekrar temin etmesi zaruridir. Alınan kayıtlar, We Transfer linki kullanılarak Enstitüye e-posta ile tez izleme komitesini takip eden iki gün içerisinde gönderilmelidir.  Kaydı olmayan ya da eksik kaydı bulunan izleme toplantıları geçersiz kabul edilecektir. Öğrencilerimizin yönetmelikte de belirtildiği üzere, doktora tez izleme komisyonuna sunacakları çalışmayı en geç 1 ay öncesinden tüm izleme komitesi üyelerine elektronik ortamda göndermeleri gerekmektedir. Ayrıca, çalışma ve sunum dosyalarını gönderirken bir kopyayı da Enstitümüzün mail adresine CC kısmına eklemek suretiyle (lisansustu@beykent.edu.tr) iletmeleri gerekmektedir.  Fiziksel uygun şartların oluşması ve tüm katılımcıların uygunluğu durumunda izlemeler için Taksim yerleşkesi Haziran ayından itibaren kullanılabilir. Sınıflar ve sunum ortamı sosyal mesafe kuralına uyacak şekilde enstitü tarafından temin edilecektir.

- Komite sonrası başarılı bulunan öğrencilerimizin resmi işlemlerinin gerçekleşmesi için tez izleme komitesi tutanağının bir adet nüshasının, komite üyeleri tarafından doldurulup ıslak imza ile onaylanması ve tez raporu ile birlikte enstitümüze sunulması gerekmektedir. Bu sürecin takibi tamamen öğrencilerimizin sorumluluğundadır.

 

2019-2020 Bahar Yarıyılında Tez Teslimi Yapacak Olan Doktora ve Sanatta Yeterlik Öğrencilerimiz:

- Doktora ve Sanatta Yeterlik tezleri için Bahar dönemi son teslim tarihi 30 Ekim 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

- Henüz tezini teslim etmemiş ve savunma için gün almamış öğrencilerimiz 1 Haziran tarihinden itibaren enstitümüzün belirlemiş olduğu günlerde (her Pazartesi ve Perşembe) tezlerini ve tüm evraklarını eksiksiz bir şekilde enstitümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

- Fiziksel uygun şartların oluşması ve tüm katılımcıların uygunluğu durumunda savunmalar için Taksim yerleşkesi Haziran ayından itibaren kullanılabilir. Sınıflar ve sunum ortamı sosyal mesafe kuralına uyacak şekilde enstitü tarafından temin edilecektir.

- Salgının uzaması ve fiziki koşullarda savunmaya izin vermemesi durumunda, tez savunmalarında 4 Haziran itibariyle çevrimiçi canlı yayın veya konferans için Microsoft Teams platformu kullanılacaktır. Oturumun kurulması, danışman öğretim üyesinin, jüri üyelerinin ve enstitü yetkilisinin toplantıya davet edilmesi enstitü tarafından gerçekleştirilecektir.

- Öğrencilerimiz tamamlanan video kayıtlarını enstitü ile paylaşmak durumundadır. Ayrıca tüm öğrencilerimiz toplantı videosunu, toplantı tarihi üzerinden sonra 1 yıl kadar saklamak zorundadır. Enstitünün talep etmesi durumunda tekrar temin etmesi zaruridir. Kaydı olmayan ya da eksik kaydı bulunan jüriler geçersiz kabul edilecektir.

- Uzaktan canlı yayın veya konferans şeklinde yapılan tüm tez savunmalarının geçerliliği Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kontrol edilip sağlanacaktır. Yayının gerçekleşmiş olması ve enstitüden bir yetkilinin katılmış olması nihai karar değildir; usüle uygun olmayan bir durum tespit edilmesi durumunda savunmanın iptal edilmesi enstitü yönetim kurulunun tasarrufundadır.

- Çevrimiçi olarak gerçekleşecek tüm uygulamaların sonlandırılması ve tekrar örgün eğitim sisteminde olduğu gibi tüm faaliyetlerin enstitü üzerinden yürütülmesi ile ilgili tüm kararlar Enstitü Yönetimi'ne aittir.

- Tezlerini jüri üyelerine online ortamda dağıtan öğrencilerin danışmanları tarafından jüri üyeleri ile görüşülerek enstitünün belirlediği günlerde (her Pazartesi ve Perşembe) belirli bir saat seçilerek en az 7 iş günü öncesinde e-posta yoluyla (lisansustu@beykent.edu.tr) enstitüye bildirilecektir. Enstitü, öğrencinin öğretim üyesi tarafından iletilecek savunma günü ve saati bilgisi üzerine Microsoft Teams üzerinden oturum oluşturacak ve öğrenci ile birlikte tüm öğretim üyelerine toplantı davetini gönderecektir.

Tezini tamamlamış ancak jürisi kurulmamış öğrencilerimiz ise aşağıdaki süreçleri izlemelidir:

a. Tezinin pdf ve Word formatında bir nüshasını e-posta yoluyla (lisansustu@beykent.edu.tr) Enstitüye gönderecek ve danışmanı ile birlikte benzerlik raporu alacaklardır.  Benzerlik raporunun olumlu olması halinde danışmanıyla birlikte “Tez Teslimi ve Jüri Seçim Formu”nun doldurulması için Anabilim Dalı Başkanlığınaa müracaatta bulunacaktır. Bu formla birlikte enstitüden temin edilecek KVKK formu mutlaka ıslak imzalı olarak enstitümüze savunma öncesinde teslim edilmelidir.

b. Savunma sonrası başarılı bulunan öğrencilerimizin mezuniyet işlemlerinin gerçekleşmesi için tez savunma tutanağının beş adet nüshasının, sınava katılan öğretim üyeleri tarafından doldurulup ıslak imza ile onaylanması gerekmektedir. Bu sürecin takibi tamamen öğrencilerimizin sorumluluğundadır. İlgili formlar enstitümüz tarafından öğrencilerimize savunma günü elektronik ortamda takdim edilecektir.

 

 

Tez savunması ve tez izleme komitesi toplantıları hakkındaki sorularınız için lisansustu@beykent.edu.tr adresine mail atabilirsiniz.