Covid-19
Tarih: 24 Nisan 2020

Tüm Yüksek Lisans, Doktora ve Sanatta Yeterlik Öğrencilerimizin Dikkatine

Tüm Yüksek Lisans, Doktora ve Sanatta Yeterlik Öğrencilerimizin Dikkatine,

Covid-19 salgını sebebiyle 2019-2020 öğretim yılı Bahar dönemi için geçerli olmak üzere tüm yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik tez teslimleri; tez savunma sınavları; tez önerisi savunmaları; doktora tez izleme ara rapor savunmaları ile ilgili alınan kararlar aşağıda tüm detayları ile sunulmuştur:

- 2019-2020 bahar döneminde Haziran 2020 sonuna kadar yapılması gereken, Doktora Yeterlik ve Sanatta Yeterlik Sözlü ve Yazılı Sınavları Ekim ayına ertelenmiştir. Kesin gün ve saat bilgisi Eylül ayı içerisinde enstitü web sayfasında açıklanacaktır.

- Yüksek lisans, Doktora ve Sanatta Yeterlik tezleri için Bahar dönemi son teslim tarihi 30 Ekim 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Benzer şekilde Bahar dönemi yüksek lisans proje teslimleri için de son teslim tarihi 30 Ekim 2020'dir.  

- Program öğretim süresi azami süre sınırında olan veya Yeterlilik Sınavına en geç giriş yarıyılı sınırında olan öğrenciler için, bu düzenleme ile bir hak kaybı oluşmayacaktır.

- 1 Nisan 2020 tarihi öncesi tezini savunan ve başarılı olan, mezuniyet için tez teslim aşamasına gelen öğrencilerimiz 11 Mayıs 2020 tarihi itibariyle, enstitünün önceden belirleyeceği ve enstitü web sayfasında duyuracağı günlerde tez teslim işlemlerinin gerçekleştirilmesi için enstitümüzde bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen aşamada olan öğrencilerimizin tez teslim koşullarını tamamen sağlayıp basılı tezlerini ve cd'lerini 11 Mayıs 2020 ile 10 Temmuz 2020 tarihleri arasında enstitümüzün belirteceği günlerde olacak şekilde teslim etmesi gerekmektedir.

- Henüz savunması yapılmamış Tüm yeni spiral kopya tez teslimleri, tez savunmaları (yeni ve düzeltme) ve izleme komiteleri 1 Haziran 2020 tarihine kadar ertelenmiştir. Enstitümüz 1 Haziran itibariyle bu süreçlerin nasıl başlatılacağı ile ilgili bir uygulama yönergesini salgının gidişatını izleyerek mayıs ayının 3. Haftasından sonra öğrencilerimiz ile paylaşacaktır.

- Tez danışmanı atanmış, fakat “Tez Öneri Formu” anabilim/anasanat dalı başkanına henüz önerilmemiş veya Anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından uygunluğu verilmemiş, yüksek lisans tez konu öneri savunmalarının yapılması ve tez konularının kesinleşmesi süresi 30 Ekim 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.