Prof. Dr. Mehmet Ülben EZEN

Mehmet Ülben EZEN

Mehmet Ülben EZEN

Prof. Dr.


Çalışma Alanları


Jeoloji, Jeofizik, Sismoloji

Eğitim Bilgileri

Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji, 1972
Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji, 1972
Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeofizik, 1979