Prof. Dr. Cemal YILDIZ

Cemal YILDIZ

Cemal YILDIZ

Prof. Dr.


Çalışma Alanları

Fizik- Nötron Transport Teorisi, Boltzman Denklemi, Matematiksel Fizik


Eğitim Bilgileri

Lisans: İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik, 1974
Yüksek
Lisans:
İnönü Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Anabilim Dalı, 1979
Doktora:  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik, 1984