Doç. Dr. Nazan ALİOĞLU

Nazan ALİOĞLU

Nazan ALİOĞLU

Doç. Dr.


Çalışma Alanları

İletişim Çalışmaları, Kültür Kuramları, Estetik ve Sanat Felsefesi

Eğitim Bilgileri
 
Lisans: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe, 1991
Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Topluluğu’nun Sosyo-Kültürel Yapısı, 1994
Doktora: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim Bilimleri, 1998