Uluslararası

Farabi Değişim Programı

Kurumlar arasında Farabi Değişim Programı Protokolü imzalamadan, Farabi Değişim Programına katılmak üzere öğrenci seçilemez. Öğrenci değişimi süresi, en az bir en fazla iki yarıyılı kapsar. Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemleri ile esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için farabi değişim programından yararlanamazlar. 

Farabi programından faydalanabilmek için önlisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik ortalamalarının en az 2.0 / 4 olması gerekmektedir. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri için genel akademik ortalama en az 2.5 / 4 olmalıdır.

Gidilecek yükseköğretim kurumunun eğitim dili Türkçe ise, değerlendirmede, başvurusu geçerli öğrencilerin not ortalamaları dikkate alınır ve her bir program için not ortalamaları sıralanarak seçim yapılır. Gidilecek yükseköğretim kurumu tamamen ya da kısmen yabancı dilde eğitim-öğretim yapıyor ise, değerlendirmede başvuru şartlarına sahip, başvuruda bulunan öğrencinin not ortalamasının % 50’si ile eğitimde kullanılan yabancı dile ilişkin seviyesini gösteren yabancı dil puanlarının % 50’sinin toplamı dikkate alınarak, her bir program için öğrencilerin ağırlıklı not ortalaması sıralanarak seçim gerçekleştirilir.

Öğrenciler, Farabi öğrenimi görecekleri üniversiteye gitmeden önce bölüm başkanları ile misafir olacakları kurumdan alacakları dersleri ve kendi üniversitesinde ki karşılıklarını kararlaştırıp Farabi kurum koordinatörünün onayına sunmakla yükümlüdür. 
Farabi Programı kapsamında başka bir üniversitede eğitim alma hakkı kazanan öğrencilerin aşağıdakilere dikkat etmesi gerekmektedir;

  • Öğrencinin kendi üniversitesinin akademik takviminde belirlenen tarihlerde öğrenci kaydını kendi üniversitesine yatırıp, ders seçmeden boş kayıt yapması gerekli.  
  • Ders çakışması, dersin açılmaması vb. gibi durumların olması halinde 30 gün içerisinde Ders Değişiklik Formunu (ekle-Sil)  doldurduktan sonra karşı üniversiteye imzalatarak 3 orijinal nüsha halinde kendi üniversitesine göndermesi gerekmektedir. 


Değişim sürecinin sonunda öğrenci, gidilen yükseköğretim kurumunda geçirdiği eğitim dönemine ilişkin not çizelgesi, katılım belgesi ve öğrenci nihai raporunu, en geç 15 gün içinde kendi yükseköğretim kurumuna teslim etmelidir

Farabi Programı hakkında detaylı bilgi için lütfen tıklayınız