Öğrenci Kabulü

Yüksek Öğretim Programları

Yükseköğretim Programları  (YÖP)


İngilizce eğitim - öğretim veren bölümlerde 2 (iki) yıl üst üste hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilerin üniversiteleri ile ilişikleri kesilir. Bu öğrenciler, ÖSYM tarafından Türkçe eğitim yapan aynı adlı yükseköğretim programlarına yerleştirilebilirler.