Öğrenci Kabulü

Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulü

Lisans / Ön Lisans Programlarına Başvuru Şartları

Üniversitemiz 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarından yararlanabilmek için,ortaöğretim kurumunun (lise) son sınıfında olan ya da mezun durumda olan yabancı uyruklu adaylar başvurabilirler.

Üniversitemiz 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı yabancı uyruklu öğrenci Lisans kontenjanları için tıklayınız..

Üniversitemiz 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı yabancı uyruklu öğrenci Ön Lisans kontenjanları için tıklayınız..

Durumu aşağıda belirtilen vasıfları taşıyan adayların başvuruları kabul edilecektir;

Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

1) Yabancı uyruklu olanların,

2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu’nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)

3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. Vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların

*4) a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden T.C. Uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvuru yapabileceğine”

b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk Okullarında tamamlayanlar dahil) başvuru yapabilmelerine,

5) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar.

Başvuru için İstenen Belgeler;

  • Online Başvuru Formu
  • Lise not dökümü veya lise diploması aslı
  • Lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve TC Milli Eğitim Bakanlığı ya da ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği’nden alınacak “Denklik Belgesi”
  • Pasaport fotokopisi

Online başvuru için tıklayınız.

Kesin Kayıt İçin İstenen Belgeler (Ön Lisans ve Lisans):

  • Lise diploması aslı
  • Lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve TC Milli Eğitim Bakanlığı ya da ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği’nden alınacak “Denklik Belgesi” aslı.
  • Pasaportun fotokopisi (öğrenim vizesi işlenmiş olmalıdır) Pasaport fotokopilerinin yanı sıra; Türk Vatandaşlığı olan öğrencilerin Kimlik kartı, Mavi kartı olan öğrencilerin de Mavi Kartlarını getirmeleri gerekmektedir.
  • 6 adet renkli vesikalık fotoğraf

Kabul edilen sınavlar ve istenen en az puanlar için buraya tıklayınız.

Lise bitirme sınavları statüsünde olan sınavların geçerlilik sürelerine her hangi bir sınırlama getirilmez. Ancak, üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavların geçerlilik süresi iki yıldır (SAT Geçerlilik süresi 5 yıldır).

Eğitim dili Türkçe olup İngilizce hazırlık öğretimi zorunlu olmayan (isteğe bağlı) bölümlerimize kaydolan öğrencilerimizin getireceği diğer Üniversiteler tarafından yapılan TÖMER belgeleri kabul edilmektedir. TOMER Belgesi olmayan öğrenciler için toplu olarak “Beykent Üniversitesi Türkçe yeterlilik Sınavı" yapılacaktır. Sınavdan başarılı olamayan öğrencilerimiz eğitimlerine başlamakla beraber zorunlu Türkçe derslerinden sorumlu tutulurlar.

Eğitim dili İngilizce ve %30 İngilizce olan bölümlerimize kayıt olan öğrencilerimize 1 yıl İngilizce hazırlık öğretimi zorunludur. Mütercim Tercümanlık (Rusça) Bölümünde eğitim dili Rusça’dır. Bir yıl süreli zorunlu Rusça hazırlık öğretimi uygulanır. Eğitim dili İngilizce olan bölüme kayıt hakkı kazanan yabancı uyruklu öğrenciler, Dil Yeterlilik sınavına tabi tutulurlar. Bu sınavda başarılı olanlar eğitimlerine başlarlar. Başarılı olamayan öğrenciler bir yıl İngilizce hazırlık eğitimine alınır.

Dil yeterlik sınavına eşdeğerliği kabul edilen sınavlar ve Minimum puanları aşağıdaki gibidir;

SınavAdı

Yabancı Dil

Minimum Başarı Puanı

 

 

B2

B1

YDS

İngilizce

75

60

YDS

Rusça

75

60

TOEFL IBT

İngilizce

90

72

PTE Academic

İngilizce

75

55

CPE

İngilizce

C Notu

C Notu

CAE

İngilizce

A Notu

C Notu

TORFL

Rusça

84 Puan

-