Aday Öğrenciler

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler

 • Merkezi Yerleştirme ile üniversitemizi kazanan yeni kayıt yaptıracak öğrencilerimizin https://obs.beykent.edu.tr/oibs/ogrsis/ogr_on_kayit_op.aspx adresindeki "Ön Kayıt Formunu" doldurmaları ve 2 (iki) adet çıktısını kayıt esnasında yanlarında getirmeleri ZORUNLUDUR.
 • Merkezi Yerleştirme ile Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler
  1) Lise diploması veya diploma hazırlanmamış ise, resmi onaylı ve yeni tarihli mezuniyet belgesi
  2) WEB ön kayıt ekranı çıktısı
  3) Nüfus cüzdanının ön ve arka yüzünün fotokopisi
  4) Askerlik çağındaki öğrenci adaylarından; ilgili askerlik şubesinden alacakları tecilli olduklarını gösterir belge veya askerlik görevini yapmış olanlardan durumlarını belirten belge. (Bu belge 1997 yılı ve sonrası doğumlulardan istenmez)
  5) İntibak ve muafiyet için varsa daha önce bir yükseköğretim kurumundan alınan ve başarılan dersleri belirten transkript ve ders içeriği (Bu belgeyi kayıt sırasında teslim etmeyen öğrencilerin muafiyet işlemi yapılamayacaktır.)