Bölümler

Türk Dili ve Edebiyatı

Ulusların dil ve edebiyatlarının zenginliği, onların gelişmişlik düzeyini ortaya koyar. Türk dili ve

edebiyatı, dünyanın en eski dil ve edebiyatlarından biridir. Türk dili ile yazılmış kitaplar, sadece

Türkiye’de değil başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinin kütüphane ve

müzelerinin koleksiyonunda bulunmaktadır. Türkiye’deki ve yurt dışındaki Türkoloji merkezlerinde,

son iki bin yıllık insanlık tarihinde önemli izler bırakmış olan Türkler, Türkçe ve Türk edebiyatı

üzerine önemli çalışmalar, araştırmalar, yayınlar yapılmaktadır.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türk dilinin ve edebiyatının geçmişten günümüze gelişimini

inceleyen bir alandır. Göktürk Yazıtları’ndan başlayarak günümüze kadar farklı coğrafyalarda

yazılmış metinler, dil ve edebiyat derslerinin temel kaynaklarını oluşturmaktadır. Türk dil tarihi

ve Türk edebiyat tarihi konusundaki dersler sayesinde öğrenciler, Türkçe’nin yüzlerce yıllık

gelişimini öğrenmektedir. Osmanlıca okuma ve yazma eğitimi alan öğrenciler eski yüzyıllarda

yazılmış metinleri okuyabilmekte, dil ve edebiyat tarihini göz önünde bulundurarak tahlil

edebilmektedirler. Bölümümüz öğrencileri, lisans eğitimleri süresince alan ve uzmanlık dersleri

dışında çeşitli seçmeli dersler almaktadır. Ayrıca editörlük, metin yazarlığı, bilgisayar ve İngilizce

gibi alanının uzmanları tarafından verilen derslerle çok yönlü bir eğitim sürecinden geçmektirler.

Bölümümüzden mezun olan öğrencilerimiz, lisans eğitimini tamamladıktan sonra Millî Eğitim

Bakanlığına bağlı okullarda, özel okullarda ve dershanelerde öğretmenlik yapabilmekte, radyo,

televizyon ve gazetelerde metin yazarlığı, yayınevlerinde de editör olarak çalışabilmektedirler.

Yüksek lisans ve doktora eğitimlerini yaptıkları takdirde akademisyen olarak üniversitelerde

çalışma imkânı bulabilirler. Bunun yanı sıra Kültür Bakanlığı ve diğer Bakanlıklarda, Türk Dil

Kurumunda, kütüphanelerde, müzelerde, kamu ve özel kurumlara bağlı arşivlerde, yurt dışı eğitim

ve kültür kurumlarında görev alabilmektedirler.

Dr. Öğr. Üyesi Ayşen USLU
Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı