Engelli Öğrenci Birimi

Hizmetler

Görme Engeli Olan Öğrencilerimize Yönelik Hizmetler

- Kampüs dâhilinde ulaşım kolaylığı sağlayan kılavuz çizgiler yapılmıştır.

- “Word” formatındaki metinleri seslendiren JAWS, PEARL programı desteği sağlanır.

- Öğrencilerin ders ve ihtiyaç duydukları kitaplar ve dokümanlar READER ile sesli şekilde dinlenebilir.

- Derslerde not tutmak için bir görevli desteği sağlanmaktadır.

- Her dönem başında öğrencilerimizin aldığı derslerin öğretim üyelerine dikkat etmeleri gereken hususları açıklayan görme engeli olan öğrenciler için hazırlanan yönerge gönderilir.

-Dönem içerisinde öğrencilerin öğretim üyeleri ile görüşerek; ihtiyaçları belirlenir ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda çözümler üretilir.

- Öğrencilerin sınav öncesinde talep etmesi durumunda, sınav ayrı bir sınıfta asistan kontrolü tarafından yapılır.

- Üniversite yaşamına dâhil olabilme ve eşitliğin sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılır.

- Kariyer planlaması konusunda destek verilir.

- Öğrencinin sosyalleşmesini teşvik etme konularında gönüllü öğrenciler görevlendirilir.

 

Fiziksel Engeli Olan Öğrencilerimize Yönelik Hizmetler

 Fiziksel engeli olan öğrencilerimizin ihtiyacı doğrultusunda gereken çevre düzenlemeleri yapılmıştır.

Tekerlekli sandalye kullanan öğrencilerimiz için gerekli noktalara, okul girişlerine, kaldırım başlangıç ve bitiş noktalarına tekerlekli sandalye kullanımına uygun olacak şekilde rampalar yapılır.

Dönem başında öğrencilerimizin aldığı derslerin öğretim üyelerine dikkat etmesi gereken hususları açıklayan fiziksel engeli olan öğrenciler için hazırlanan yönerge gönderilir.

Kampüs dâhilindeki asansörlerimiz tekerlekli sandalye kullanımına uygun hale getirilmiştir.

 Öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik düzenlemeler yapabilmeleri konusunda destek olunur

Üniversite yaşamına dahil olabilmede eşitliğin sağlanmasına yönelik eğitimler verilir ve atölye çalışmaları yapılır.

Kariyer planlaması konusunda destek verilir.

Öğrenciye yaklaşım ve sosyalleşmesini teşvik etme konularında gönüllü öğrenciler görevlendirilir.

 

İşitme Engeli Olan Öğrencilerimize Yönelik Hizmetler

İşitme engeli olan öğrencilerimiz  öğretim üyesinin izni dâhilinde derslerde ses kaydı alabilirler.

Kariyer planlaması konusunda destek verilir.

Dönem başında öğrencilerimizin aldığı derslerin öğretim üyelerine dikkat etmesi gereken hususları açıklayan “işitme engeli olan öğrenci yönergesi” gönderilir.