Sağlık, Kültür ve Spor

Sağlık

Üniversitemiz çalışanlarının ve öğrencilerimizin beden ve ruh sağlığını korumak, hasta olanları tedavi etmek, sağlık konusunda eğitici, bilinçlendirici ve yönlendirici hizmet verirken aynı zamanda hasta haklarını da gözetmek amaç edinilmiştir.

Öğrencilerimiz; üniversite kimlik kartları ile başvurarak ücretsiz muayene olabilir, sağlık danışmanlığı ve acil yardım hizmetinden de ücretsiz yararlanabilirler.
 
Koruyucu Sağlık Hizmetleri

1.Öğrencilerin ve personelin; sağlık düzeylerinin değerlendirilmesi, sağlık sorunlarının belirlenmesi ve çözüm önerileri geliştirilmesine yönelik araştırmalar yapılmaktadır.

2. Bulaşıcı hastalıklardan korunma amaçlı, gıda birimlerinde çalışan personelimizin taşıyıcı hastalık muayene ve tetkikleri yaptırılmaktadır.

3 .Koruyucu aşılama hizmetleri yürütülmektedir.

4. Dünya ve ülkemiz sağlığını tehdit eden bulaşıcı hastalıklarla ilgili bilgiler verilerek, gerekli önerilerde bulunulmakta ve korunma amaçlı bilgilendirme seminerleri düzenlenmektedir.

5. Üniversitemiz spor takımlarının sağlık kontrolleri yapılmaktadır. Spor yapmaya engel bir durum olup olmadığı tespit edilerek sağlık raporları verilmektedir.

6. Periyodik personel muayeneleri ve işe girişlerle ilgili sağlık muayeneleri yapılmaktadır.

7. Sağlıkla ilgili; çeşitli konularda gerçekleştirdiğimiz eğitim ve bilgilendirme seminerleri web sitemizde duyurulmaktadır.