Sağlık, Kültür ve Spor

Kültür

Üniversitemizde eğitim-öğretim çalışmalarının yanında, güncel konuları içeren, önemli gün ve haftalarda, bilim, sanat, kültür ve felsefe konularında ünlü sanatçı, uzman ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte çeşitli konularda konferanslar düzenlenmektedir.

Üniversitemiz yönetimi; ülke sorunlarına son derece önem vermektedir. Üniversite; özgün bir yaşam çizer ve öğrenci bu özgün yaşam içerisinde kendini keşfeder. Üniversitemizin temel aldığı değerler öğrencilerimizin; çevresine duyarlı, toplum yararını kişisel çıkarlarının üstünde tutan, aile ve millet sevgisi ile dolu, hür, bilimsel düşünce gücüne erişmiş, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, ilgi ve  yetenekleri yönünde yurt kalkınmasına ve ihtiyaçlarına cevap verecek aynı zamanda kendi geçim ve mutluluğunu sağlayacak bir mesleğin bilgi, beceri, davranış ve genel kültürüne sahip bireyler olarak yetişmeleridir.

Öğrencilerimize, akademik bilgilerin yanında sosyal sorumluluk bilinci de verilmektedir. Üniversitemizde kurulan her öğrenci kulübü, öğrencilerimiz tarafından bu şekilde algılanıp ülke ve dünya sorunlarına duyarlılığı arttırıcı etkinlikler düzenlenmektedir.

Öğrenci kulüpleri, öğrenci konseyi ve bölüm başkanlıkları; Türkiye ve dünya gündemini dikkate alarak, üniversitemiz bünyesinde panel, eğitim, konferans, seminer ve tören gibi çalışmalar düzenlemektedir. Bu çalışmalarda öğrencilerimiz; gündemi takip etmekte, konuları yakından irdeleme ve çözüm önerileri üretme fırsatı yakalamaktadır.