Yönetmelikler

MEVZUAT

 

Kanunlar

        2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

        2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu

        2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu

        3843 Sayılı Yükseköğretim Kurumlarında İkili Eğitim Yapılması Hakkında Kanun

        4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri

       1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi


Kanun Hükmünde Kararnameler

          78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında K.H.K.

         124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında K.H.K

 

Yönetmelikler      

        Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği

        Doçentlik Yönetmeliği

        Beykent Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

        Beykent Üniversitesi Ana Yönetmeliği

        Beykent Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

        Beykent Üniversitesi Çift Ana dal, Yan Dal Yönetmeliği

        Beykent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği

        Beykent Üniversitesi Girişimcilik Ve Yenilikçilik Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

        Beykent Üniversitesi Hayat Boyu Öğrenme Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

        Beykent Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

        Beykent Üniversitesi Kent Çalışmaları Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

        Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği

        Beykent Üniversitesi Satın Alma Ve İhale Yönetmeliği

        Beykent Üniversitesi Önlisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

        Beykent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Yönetmeliği

        Beykent Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

        Beykent Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

        Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği

        Beykent Üniversitesi Uzaktan Öğretim Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
    
        Beykent Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği

        Meslek Yüksekokulları Ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

       Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği

       Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği    

       Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esasına İlişkin Yönetmelik

       Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik