Yerleşkeler

Müdürlük

Doç. Dr. Armağan Gözkaman (Müdür)

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Ezgi Gürcan (Müdür Yardımcısı)

Müdür Mesajı

Beykent Üniversitesi Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (BÜAB), Avrupa bütünleşme süreciyle ilgili araştırma ve eğitim temelinde oluşturulan çeşitli etkinlikler aracılığıyla Üniversitemizdeki bilimsel üretimin artırılmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne uyum ve Avrupa bütünleşme hareketine dâhil olma çabalarına katkıda bulunmak, BÜAB’ın özel öneme sahip olan hedeflerinden birini oluşturmaktadır. 

Merkezimizin çalışmaları, üç ana eksen üzerinden şekillenmektedir: 

  • Bilimsel işbirliği çerçeveleri oluşturmak ve var olan işbirliklerini güçlendirmek;
  • Avrupa Birliği gündemi ve Birlik seviyesinde gerçekleşen karar alma süreçleri hakkında -sosyal medya araçları da kullanılarak-  düzenli bilgi akışı sağlamak;
  • Eğitim programları aracılığıyla Avrupa bütünleşme süreci üzerine çalışmalar gerçekleştirmiş akademisyen ve uzmanların bilgi ve birikimlerini geniş kitlelerle paylaşmalarını sağlamak. 

Bu doğrultuda, hem Üniversitemizde hem de başka kurum ve kuruluşlarda görev yapan araştırmacıların BÜAB tarafından sürdürülen çalışmalara mümkün olan en yüksek seviyede katılımları desteklenmektedir. Bu işbirliği anlayışı ile bilimsel kaliteyi mümkün olan en yüksek düzeye taşımak, BÜAB’ın var oluş nedenini oluşturmaktadır. 

 

Prof. Dr. Armağan GÖZKAMAN

BÜAB Müdürü