Kalite Komisyonu

Kalite Komisyonu

Prof. Dr. Murat FERMAN
Rektör
(Başkan)
Prof. Dr. Şeyma AYDINOĞLU
Rektör Yardımcısı
(Başkan Yardımcısı)
Dr. Öğr. Üyesi Ali ŞEYLAN
Fen-Edebiyat Fakültesi
Dekan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe Mine
AKTULAY ÇAKIR
Güzel Sanatlar Fakültesi
Dekan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi D.Celaleddin KAVAS
Hukuk Fakültesi
Dekan Yardımcısı
Doç. Dr. Mine AFACAN FINDIKLI
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dekan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Asuman KUTLU
İletişim Fakültesi
Dekan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Ürün BİÇER ÖZKUN
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Dekan Yardımcısı
Prof. Dr. Hale TUFAN
Tıp Fakültesi
Dekan Yardımcısı
Prof. Dr. Firdevs ŞENEL
Diş Hekimliği Fakültesi
Dekan Yardımcısı
Öğr. Gör. Uğur Güven ADAR
Fen Bilimleri Enstitüsü
Müdür Yardımcısı
Doç. Dr. Erkut ALTINDAĞ
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Gülay Selvi HANİŞOĞLU
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Müdür Yardımcısı
Öğr. Gör. Irmak TÜRK
Yabancı Diller Yüksekokulu
Müdür Yardımcısı
Doç. Dr. Esra KARACA ÇİFTÇİ
 Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
Müdür Yardımcısı
Öğr. Gör. Gülşah GENÇER ÇELİK
 Meslek Yüksekokulu
Müdür Yardımcısı
Dr. Murat SÜSLÜ
Genel Sekreter
Fatih AKKUŞ
 Bilgi İşlem Daire Başkanı
Fatoş ÖZDEMİR
Öğrenci İşleri Daire Başkanı
Serhat BUTUR
Öğrenci Dekanı
Dr. Öğr. Üyesi Hasan AKBAYRAK
 Bologna Eşgüdüm Komisyonu Başkanı
Prof. Dr. Mahir HASANSOY
 Strateji Geliştirme ve Planlama Daire Başkanı
Mustafa GİDER
Öğrenci Konseyi Başkanı