Tanıtım Broşürler

Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Beykent Üniversitesinin iletişim hedeflerinin belirlenmesi, üniversiteyi bu hedeflere taşıyacak stratejilerin formüle edilmesi ve bu stratejilere uygun halkla ilişkiler etkinliklerini içeren bütünleşik iletişim programının geliştirilerek uygulanması sürecini yönetmektedir.

Fakülte ve birimler arasındaki bilgi akışını da sağlayan Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü; halkla ilişkiler, tanıtım, basınla ilişkiler, basın takibi, organizasyon ve web güncellemelerinin de bağlı olduğu koordinasyon birimlerinden oluşmaktadır.

Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürü: Cansu İBİLİ
E-posta: cansuibili@beykent.edu.tr
Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı: Tuğba KETENCİ
E-posta: tugbaketenci@beykent.edu.tr
Eğitim Koordinatörü: Sinan SAKALLI
E-posta: sinansakalli@beykent.edu.tr
Psikolog: Duygu Büşra SÜREN
E-posta: busrasuren@beykent.edu.tr
Rehber Öğretmen: Fadime Ekici BENGÜ
E-posta: fadimebengu@beykent.edu.tr
Sosyal Medya Uzman Yardımcısı: Burak Kadir AYKUL 
E-posta: burakkadiraykul@beykent.edu.tr
Sosyal Medya Uzman Yardımcısı: Büşra ÇOBAN
E-posta: busracoban@beykent.edu.tr
Tanıtım ve Halkla İlişkiler Sorumlusu: Asena SERTTAŞ
E-posta: asenaserttas@beykent.edu.tr
Tanıtım ve Halkla İlişkiler Sorumlusu: Gizem SAMUR
E-posta: gizemsamur@beykent.edu.tr
Tanıtım ve Halkla İlişkiler Sorumlusu: Patrisia DEDE
E-posta: patrisiadede@beykent.edu.tr

Tanıtım ve Halkla İlişkiler Sorumlusu: Gizem GÜLER
E-posta: gizemguler@beykent.edu.tr

Tanıtım ve Halkla İlişkiler Memuru: Yasin UNCU
E-posta: yasinuncu@beykent.edu.tr

Tanıtım ve Halkla İlişkiler Memuru: Aslı HÜMAŞA
E-posta: aslihumasa@beykent.edu.tr
Tanıtım ve Halkla İlişkiler Memuru: Hacer Elif AYYILDIZ
E-posta: elifayyildiz@beykent.edu.tr
Tanıtım ve Halkla İlişkiler Memuru: Hüseyin KARTAL
E-posta: huseyinkartal@beykent.edu.tr
Grafiker: Muhammet Ali KAHVECİ
E-posta: alikahveci@beykent.edu.tr
Grafiker: Yaren MÜFTÜOĞLU
E-posta: yarenmuftuoglu@beykent.edu.tr
Grafiker: Beyza AKÇAY
E-posta: beyzaakcay@beykent.edu.tr