Tanıtım Broşürler

Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Beykent Üniversitesi'nin iletişim hedeflerinin belirlenmesi, üniversiteyi bu hedeflere taşıyacak stratejilerin formüle edilmesi ve bu stratejilere uygun halkla ilişkiler etkinliklerini içeren bütünleşik iletişim programının geliştirilerek uygulanması sürecini yönetmektedir.

Fakülte ve birimler arasındaki bilgi akışını da sağlayan Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü; halkla ilişkiler, tanıtım, basınla ilişkiler, basın takibi, organizasyon ve web güncellemelerinin de bağlı olduğu koordinasyon birimlerinden oluşmaktadır.

Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürü: Cansu İBİLİ
Mail: cansuibili@beykent.edu.tr
(Ayazağa - Maslak Yerleşkesi)

Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı:  Tuğba KETENCİ
Mail: tugbaketenci@beykent.edu.tr
(Ayazağa - Maslak Yerleşkesi)

Tanıtım ve Halkla İlişkiler Sorumlusu: Asena SERTTAŞ
Mail: asenaserttas@beykent.edu.tr
(Büyükçekmece Yerleşkesi)

Tanıtım ve Halkla İlişkiler Sorumlusu: Gizem SAMUR
Mail: gizemsamur@beykent.edu.tr
(Büyükçekmece Yerleşkesi)

Tanıtım ve Halkla İlişkiler Sorumlusu: Patrisia DEDE
Mail: patrisiadede@beykent.edu.tr
(Büyükçekmece Yerleşkesi Yeni Bina)

Sosyal Medya Uzman Yardımcısı: Burak Kadir AYKUL 
Mail: burakkadiraykul@beykent.edu.tr
(Ayazağa - Maslak Yerleşkesi)

Tanıtım ve Halkla İlişkiler Memuru: Yasin UNCU
Mail: yasinuncu@beykent.edu.tr
(Büyükçekmece Yerleşkesi)