Yerleşkeler

Arş. Gör. Zeynep YAMAÇ ERDOĞAN

Arş. Gör. Zeynep YAMAÇ ERDOĞAN
Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü|Araştırma Görevlisi
E-mail : zeynepyamac@beykent.edu.tr

Üniversite Derece Alan Yıl
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Doktora TURİZM İŞLETMECİLİĞİ (DR) 2019
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Yüksek Lisans TURİZM İŞLETMECİLİĞİ (YL) (TEZLİ) 2015
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Lisans TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ 2013

Bölüm Unvan Üniversite Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2018
TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2016 2018

Makale Adı Tür Yıl
Destination Image Evaluation and Analysis from the Suppliers’ Perspective within the scope of Historical and Cultural Values of Istanbul/İstanbul’un Tarihi ve Kültürel Değerleri Kapsamında Arz Sağlayıcılar Perspektifinden Destinasyon İmajının Değerlendirilmesi ve Analizi Özgün Makale 2019
Evaluating of Advertising Activates of Travel Agencies by Managers’ Perspective - Seyahat Acentalarındaki Reklam Faaliyetlerinin Yöneticilerin Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi Özgün Makale 2017
An Example Event Analysis on the Evaluation of Rural Tourism Potential in the Scope of Alternative Tourism: Narköy - Alternatif Turizm Türü Olarak Kırsal Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Örnek Olay Analizi: Narköy Özgün Makale 2017
Sakarya Destinasyonunun İmaj Algısına Yönelik Sakarya Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma Özet 2015
Sakarya Destinasyonunun İmaj Algısına Yönelik Bir Araştırma Özgün Makale 2015
The Relationship in Between Organizational Trust and Service Quality Perception: A Research on Hotel Employees/Güven ile Kalite Algılaması Arasındaki İlişki: Otel Çalışanları Üzerine Bir Araştırma Özgün Makale 2014

Adı Kapsam Tür Yıl
Bir Destinasyona Eğitim Amaçlı Gelen Kişilerde Oluşan İmaj Algısı: Sakarya Örneği, 15. Geleneksel Turizm Sempozyumu 2016 / XV. Traditional Tourism Symposiom Ulusal Tam metin bildiri 22.04.2016
Politik Krizlerin Turizm Talebi Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Araştırma: Gezi Parkı Eylemleri Örneği, 1st. International Tourism and Management Congress Uluslararası Tam metin bildiri 11.05.2014
Local Authorities Perspectives on Sustainable Tourism Practices: The Case of Sakarya / Yerel Yönetimlerin Sürdürülebilir Turizme Bakış Açısı ve Uygulamaları: Sakarya Örneği, XIII. Geleneksel Turizm Paneli/ XIII. Traditional Tourism Panel, Istanbul / TURKEY Ulusal Tam metin bildiri 11.04.2014
Güven ile Kalite Algılaması Arasındaki İlişki: Otel Çalışanları Üzerine Bir Araştırma, 13. Ulusal İşletmecilik Kongresi Ulusal Tam metin bildiri 10.05.2014

Deneyim Görev Kurum Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
Stajyer Satış Temsilcisi Grand Evin Tur ETS Sakarya 2013 2013
Halkla İlişkiler Sorumlusu Halkla İlişkiler Grand Yazıcı Mares Otel 2013 2013
Mini Club/Çocuk Animatörü Animasyon Marmaris Turunç Otel 2013 2013
Stajyer Satış Temsilcisi ETS Tur Ankara Cepa Avm 2012 2012
Stajyer Ön Büro /Resepsiyonist GÜRAL Sapanca Welness Park Otel 2011 2012
Karşılama-Hostess Yiyecek-İçecek Departmanı / Hostess Rixos Premium Belek 2010 2010