Yerleşkeler

Dr. Öğr. Üyesi Vedat Zeki YENEN

Dr. Öğr. Üyesi Vedat Zeki YENEN
Endüstri Mühendisliği|Öğretim Üyesi
E-mail : zekiyenen@beykent.edu.tr

Üniversite Derece Alan Yıl
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Doktora İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2002
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yüksek Lisans ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1993
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Lisans İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1990

Bölüm Unvan Üniversite Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YARDIMCI DOÇENT BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2011
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YARDIMCI DOÇENT İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ 2004 2011
İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1992 2004

Yüksek Lisans Tezleri
Tez Adı Danışmanlık Türü Tarih Tez Durumu
Sosyal medya pazarlama stratejilerinin tüketici üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri Antalya ili örneği Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
ÇAĞDAŞ YÖNETİM ANLAYIŞINDA ÇALIŞANLARIN DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Yüksek Lisans 2019 Devam Ediyor
Kabin memurlarının tükenmişlik düzeylerinin örgütsel bağlılık ve çalışma performanslarına etkisi üzerine bir araştırma Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
İşletmeler açısından sosyal medya pazarlamasının önemi: Havayolu yolcularına yönelik bir araştırma Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
PAZARLAMA İLETİŞİMİ AÇISINDAN SİVİL HAVAYOLU İŞLETMELERİNİN SOSYAL MEDYA ARAÇLARININ KULLANIMINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Yüksek Lisans 2019 Devam Ediyor
MÜŞTERİ SADAKATİNİ GÜÇLENDİRMEDE SATIŞ SONRASI HİZMETLERİN ROLÜ Yüksek Lisans 2019 Devam Ediyor
PERAKENDE SEKTÖRÜNDE KULLANILAN POS CİHAZLARININ ETKİN KULLANIMI VE KONTROLÜNÜN ŞİRKET FİNANSINA ETKİLERİ Yüksek Lisans 2019 Devam Ediyor
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ALANINDAKİ GELİŞİMLERİN VERİMLİLİK VE ÜRÜN/HİZMET KALİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: HAVA YOLU ŞİRKETİNDE BİR UYGULAMA Yüksek Lisans 2019 Devam Ediyor
İNSAN KAYNAKLARINDA İÇ DENETİMİN ÖNEMİNİN AMPİRİK ANALİZİ Yüksek Lisans 2019 Devam Ediyor
İş sağlığı ve güvenliği kapsamında sağlık hizmetlerinin sunulmasında doktorların karşılaştığı risk ve tehlikelerin iş stresi düzeyleri üzerine etkisi: Şanlıurfa ili için bir uygulama Yüksek Lisans 2018 Tamamlandı
Çalışma ortamında iyilik hali beklentileri: Özel bir banka bilgi teknolojileri departmanı çalışanları üzerine bir araştırma Yüksek Lisans 2018 Tamamlandı
Hızlı tüketim sektöründe marka kimliğinin tüketicilerin satın alma davranışı üzerine etkisi Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
Lojistik sektöründe işe alımlarında hale ve boynuz etkisinin rolü Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
Çalışma hayatındaki motivasyonun örgütsel bağlılık üzerine etkileri: İSFALT örneği Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
Türkiye'nin medikal turizm açısından son üç yıldaki mevcut durumu ve medikal turizm sektöründeki ekonomik boyutunun geliştirilmesine yönelik bir değerlendirme Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Stratejik insan kaynakları yönetimi ve örgütsel bağlılığa etkisi Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Havacılıkta ekip kaynak yönetimi (EKY) faktörü, etkin iletişimin insan performansına olan etkisi ve ısrarcılık tutumunun önemi Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Değişim mühendisliği (bpr) ve örnek uygulamalar Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
HAVACILIKTA AHP UYGULAMALARI İLE DESTİNASYON SEÇİMLERİ Yüksek Lisans 2016 Devam Ediyor
Örgütsel adalet algısının çalışan performansına etkisi Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Yolcuların hava yolu hizmetlerinden memnuniyet düzeyleri ve hizmet kalitesi algısı Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Hemşirelerde iş doyumu ve etkileyen faktörlerin kentsel ve kırsal kesimdeki özel ve kamu hastaneleri ile karşılaştırılması Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
İnsan kaynakları yönetiminde personel seçimi ve kişilik testlerinin önemi Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASINDA ÖRGÜTSEL KÜLTÜRÜN ROLÜ VE BİR UYGULAMA Yüksek Lisans 2016 Devam Ediyor
Stratejik insan kaynakları yönetiminin kurumsal performansa etkisi: Fırat Üniversitesi'nde bir uygulama Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
İnsan kaynakları yönetimi uygulamalarının iş sağlığı ve güvenliğine etkisi ve bir uygulama Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Hastanelerde permakültürün yerleştirilmesi Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
ÖRGÜTSEL STRESİN AKARYAKIT DAĞITIM FİRMASI ÇALIŞANLARI ÜZERİNDEKİ PERFORMANSA ETKİLERİ Yüksek Lisans 2015 Devam Ediyor
Kurumsal iletişimde marka yönetimi ve hizmetkar markalar Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Nepotizm üzerine bir çalışma kamu özel sektör karşılaştırması Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Yerel seçimlerde belediye başkan adayı liderlik profilinin vatandaşın oy verme eğilimine etkisi, Şişli Belediyesi örneği Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Uluslararası şirketlerde organizasyon yapılarının yeni pazarlara giriş stratejileri kapsamında değerlendirilmesi ve THY örneği Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Örgütsel bağlılıkta iş tatmini kamu ve özel hastanelerde uygulama Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Klasik yönetim organizasyonları ile modern yönetim organizasyonlarının kullanıldığı örgütler açısından 'Mobbing'in incelenmesi ve örgütler üzerine araştırma Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Örgütsel bağlılığın örgütsel iletişime etkisi ve bir uygulama Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) mükemmellik modeli ve bir doğalgaz dağıtım şirketi örneği Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Tersane çalışanlarının örgütsel bağlılık seviyeleri: Tuzla tersaneler bölgesinde bir uygulama Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
İnsan kaynakları yönetiminde personel seçimi ve bir uygulama Yüksek Lisans 2014 Devam Ediyor
Hizmet sektöründeki cinsiyet ayrımcılığının işe alımlardaki etkisi Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Proje yönetimi danışmanlık şirketlerinin inşaat sektörüne etkilerinin analizi Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Kurumsal kimliğin İstanbul'daki büyük ölçekli metal endüstrisi üzerindeki olumsuz etkileri Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Çalışanların ödüllendirme anlamında yöneticiden beklentileri: Özel bankada bir uygulama Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Sendikalar ve motivasyon ilişkisi: Eğitim sektörü üzerine bir araştırma Yüksek Lisans 2013 Tamamlandı
Mali müşavirler odasında performans değerlendirme yöntemleri ve çalışanlar üzerendeki etkisi Yüksek Lisans 2013 Tamamlandı
Performans Yönetimi Sisteminin Diğer İK Süreçleri İle İlişkisi ve Örgüt Yönetimine Etkisi Yüksek Lisans 2013 Devam Ediyor
Belirlenmedi Yüksek Lisans 2013 Devam Ediyor
Kamu kurumlarında hizmetiçi eğitimlerin yeterlilik düzeyi ile hizmet kalitesine etkisi üzerine araştırma: BEDAŞ örneği. Yüksek Lisans 2013 Tamamlandı
Belediye hizmetlerinden duyulan memnuniyetin oy verme davranışına etkisi: İnegöl Belediyesi örneği Yüksek Lisans 2013 Tamamlandı
Kamu ve özel hastanelerde çalışan acil ve psikiyatri bölümündeki hemşirelerin mükemmeliyetçilik ve iş stresi algılarının çalışma bölümlerine göre değerlendirilmesi ve bir uygulama Yüksek Lisans 2013 Tamamlandı
5S uygulamalarının kalite ve iyileştirme üzerine etkilerinin incelenmesi ve hazır gıda sektöründe uygulaması Yüksek Lisans 2010 Tamamlandı
Yeni bir ürün geliştirmede ve ürünün tanıtılmasında uygulanan stratejiler ve ilaç sektöründe bir uygulama Yüksek Lisans 2010 Tamamlandı
Hata türleri ve etkileri analizi ve otomotiv yan sanayi sektöründe uygulaması Yüksek Lisans 2010 Tamamlandı
Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı mükemmellik modeli ve bir uygulama Yüksek Lisans 2007 Tamamlandı
Hata türü ve etkileri analizi ve bir uygulama Yüksek Lisans 2007 Tamamlandı
Ce belgelendirme Yüksek Lisans 2007 Tamamlandı
Türk Silahlı Kuvvetleri'nde işçi sağlığı ve iş güvenliği uygulaması Yüksek Lisans 2007 Tamamlandı
Kalite çalışmalarında istatistiksel süreç kontrol tekniklerinin incelenmesi ve örnek uygulama Yüksek Lisans 2007 Tamamlandı
6 sigma yaklaşımı ile bir tank bölüğü personelinin mesai çizelgesine uyum kalitesinin arttırılması Yüksek Lisans 2007 Tamamlandı

Makale Adı Tür Yıl
THE EFFECTS OF ORGANIZATIONAL COMMUNICATION ON ORGANIZATIONAL COMMITMENT AND AN APPLICATION Özgün Makale 2014
The State Of The Art Of MRP MRP II Implementation In Turkey Özgün Makale 1996

Kitap Adı Tür Katkı Düzeyi Kapsam Yayınevi Yıl
Fuzzy Multi Criteria Decision MakingTheory and Applications with Recent Developments Bilimsel Kitap Bölüm(ler) Uluslararası Springer US 2008
SITKI GÖZLÜYE armağan Bilimsel Kitap Bölüm(ler) Ulusal ÇAĞLAYAN 2007
Prof Dr Ayhan TORAMAN a armağan Bilimsel Kitap Bölüm(ler) Ulusal ITU 2000

Ders Adı Öğrenim Dönem Dil Saat
YÖNETİM ORGANİZASYON Yüksek Lisans 2013-2014 Türkçe 3
YÖNETİM ORGANİZASYON Lisans 2013-2014 Türkçe 3
STRATEJİK YÖNETİM Yüksek Lisans 2013-2014 Türkçe 3
SERVİS SİSTEMLERİ YÖNETİMİ Lisans 2013-2014 Türkçe 3
PROJE YÖNETİMİ Lisans 2013-2014 Türkçe 2
MÜHENDİSLER İÇİN STRATEJİK YÖNETİM Lisans 2013-2014 Türkçe 3
KALİTE SİSTEMLERİ VE YÖNETİMİ Lisans 2013-2014 Türkçe 3
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yüksek Lisans 2013-2014 Türkçe 3
ENDUSTRİYEL KALİTE KONTROL Lisans 2013-2014 Türkçe 3
BİLİMSEL ARASTIRMA TEKNİKLERİ Yüksek Lisans 2013-2014 Türkçe 3

Adı Kapsam Tür Yıl
Evaluation of Investment Projects: A Case from Turkish Cement Sector, International Conference on Eurasian Economies Uluslararası Tam metin bildiri 31.08.2016
Yüksek Öğreimde Müşteri İsteklerinin Tasarımı, I. ULUSAL KALİTE FONKSİYON GÖÇERİMİ SEMPOZYUMU Ulusal Tam metin bildiri
Yeni Ürün Geliştirmede Ve Ürünün Tanıtılmasında Uygulanan Stratejiler Ve İlaç Sektöründe Bir Uygulama, X Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri
Ürün Pazarlamasında Kalite Fonsiyon Göçerimi Kfg Ve Uygulanabilirliği, XI Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri
Türkiye Üniversitelerine İlişkin Bazı Göstergeler ve İşletme Öğretiminde Öğretim Üyesi Beklentileri, III. ULUSAL ÜRETİM ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU Ulusal Tam metin bildiri
Türkiye de MRP MRPII Uygulamalarının Şimdiki Durumu, OTOMASYON VE BİLGİSAYAR SEMPOZYUMU’94 Ulusal Tam metin bildiri
Toplam Kalite Yönetimi Felsefesinin Eğitim Sektöründe Uygulanabilmesi, I. ULUSAL ÜRETİM ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU Ulusal Tam metin bildiri
Süreç Tasarımı Ve İyileştirilmesi Üzerine Sağlık Sektöründe Bir Uygulama, XI Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri
State of the art of I E education in E u vs Turkey, 35th International Conferance on Computers & İndustrial Engineering Uluslararası Tam metin bildiri
Sosyal Sorumluluk Kavramı ve SA 8000 Sertifikasyonunun Türkiye deki ve Dünya daki İncelenmesi, YAEM XXVI. Ulusal Kongresi Ulusal Tam metin bildiri
Quality Perceptions of Management Students A study in Three Turkısh Unıversities, 12TH WORLD BUSINESS CONGRESS Uluslararası Tam metin bildiri
Quality Control And Management Implementation In The Turkish Banks A Survey, 4TH WORLD BUSINESS CONGRESS Uluslararası Tam metin bildiri
Perakendecilik Sektöründe Yer Seçim Kriterlerinin İncelenmesi ve Analitik HiyerarşiProses Yöntemi ile Uygulaması, ” II. Ulusal Kalite Fonksiyon Göçerimi Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri
Otomotiv Yan Sektorunde Faaliyet Gösteren Bir Firmada Htea Uygulaması, IX Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri
Lojistik Sektöründe Otomatik Tanımlama Sistemleri, V. ULUSAL ÜRETİM ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU Ulusal Tam metin bildiri
Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmelerde Üretim Kalite Ve Teknoloji Sorunları Türkiye den Bir Örnek, V. ULUSAL ÜRETİM ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU Ulusal Tam metin bildiri
İş Çevresinin Üniversite Mezunlarından Ve Üniversite Eğitiminden Beklentileri, V. ULUSAL ÜRETİM ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU Ulusal Tam metin bildiri
İstatistiksel süreç kontrol tekniklerinden Pareto analizi ve enerji sektöründe bir uygulama, VII. Üretim Araştırmaları Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri
İmalat Stratejileri ve Küçük Orta Ölçekli Firmalara Öneriler, I. ULUSAL ÜRETİM ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU Ulusal Tam metin bildiri
ISO 900X VE 1400X Uygulamaları ve E Ticaret, IV. ULUSAL ÜRETİM ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU Ulusal Tam metin bildiri
Hata Türleri Etkileri Analizi HTEA ve Bir Tekstil Firmasında Uygulanması, VIII. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri
Bir bakım atölyesinde 5S çalışması için çalışanların 5S kavramı üzerine bir araştırma, VII. Üretim Araştırmaları Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri
5s in Önemi Ve Bir Firmada Uygulanması, II. Ulusal Kalite Fonksiyon Göçerimi Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri

Üniversite Bölüm Görev Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Bölüm Bşk. 2018
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Dekan Yardımcısı 2009 2010

Deneyim Görev Kurum Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2011
YARDIMCI DOÇENT DOKTOR İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ 2005 2011
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ DR İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ 2004 2005
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1992 2004