Yerleşkeler

Prof. Dr. Yunus KİSHALİ

Prof. Dr. Yunus KİSHALİ
İşletme (Türkçe) Bölümü|Öğretim Üyesi
E-mail : yunuskisali@beykent.edu.tr

Üniversite Derece Alan Yıl
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Doktora MUHASEBE VE FİNANSMAN (DR) 1981
Universitaet Hohenheim Lisans 1977
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Lisans İŞLETME BÖLÜMÜ 1971

Bölüm Unvan Üniversite Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
PROFESÖR BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2015
Muhasebe Bilgi Sistemleri PROFESÖR Rutgers, The State University of New Jersey 2012 2013
İŞLETME BÖLÜMÜ PROFESÖR KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 1997 2015
İŞLETME BÖLÜMÜ PROFESÖR ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 1992 1997
İŞLETME BÖLÜMÜ DOÇENT ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 1986 1992
İŞLETME BÖLÜMÜ YARDIMCI DOÇENT ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 1981 1986
İŞLETME BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 1977 1981
Zirai Ekonomi Universitaet Hohenheim 1973 1977
İŞLETME BÖLÜMÜ MARMARA ÜNİVERSİTESİ 1966 1971

Doktora Tezleri
Tez Adı Danışmanlık Türü Tarih Tez Durumu
Akaryakıt istasyonlarında akaryakıt ürünleri stok denetimi ve firelerin değerlendirilmesi Doktora 2019 Tamamlandı
Kentiçi toplu taşımada otomatik ücret toplama sistemi hesap düzeni ve muhasebeleştirme; sorunlar ve çözüm önerileri Doktora 2011 Tamamlandı
Kurumsal risk yönetimi temelli iç denetim ve Türkiye uygulamaları Doktora 2008 Tamamlandı
Enflasyon muhasebesi ve bir uygulama Doktora 2007 Tamamlandı
Sanayi işletmelerinde faaliyete dayalı maliyet yöntemi ve bir uygulama Doktora 1998 Tamamlandı
Tek düzen muhasebe sistemi, sisteme ilişkin temel sorunlar ve çözüm önerileri örnek bir uygulama Doktora 1996 Tamamlandı
Yüksek Lisans Tezleri
Tez Adı Danışmanlık Türü Tarih Tez Durumu
Örgütsel demokrasinin örgütsel vatandaşlık davranışı üzerine etkisi Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
Sermaye piyasası araçlarından faizsiz finans aracı olarak Sukuk Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
Yönetsel etkinlik-muhasebe bilgi sistemi ilişkisi üzerine uygulamalı bir araştırma: İstanbul örneği Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
Bankacılık sektöründe operasyonel risk ve operasyonel risk süreçleri Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
İslami bankacılıkta kredi yöntemleri ve kredi türleri Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
Basel 3 kapsamında bankacılık sektöründe risk yönetimi ve Türk Bankacılık Sektörüne muhtemel etkileri Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
Girişimcilik, girişimcilerin sermaye kaynağı olarak Türkiye'de melek yatırımcılık ve melek yatırım alan girişimcilerin özellikleri üzerine bir araştırma Yüksek Lisans 2018 Tamamlandı
Uluslararası muhasebe skandalları ve bilgi teknolojisindeki gelişmelerin sürekli denetim üzerindeki rolü Yüksek Lisans 2018 Tamamlandı
Vergi, vergiye karşı tepkiler Zonguldak ili gelir vergisi mükelleflerinin vergiye karşı tepkileri Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
Bankalarda kredi talep işlemleri, kredi taleplerinin değerlendirilmesinde risk faktörlerinin önemi ve uygulaması Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Tarımsal ürün borsaları ve vadeli işlemler Yüksek Lisans 2008 Devam Ediyor
Anonim şirketlerde kar payı dağıtımı Yüksek Lisans 2006 Tamamlandı
Dış ticaret işlemleri çerçevesinde ithalat ve ihracat işlemlerinin muhasebeleştirilmesi Yüksek Lisans 2006 Tamamlandı
İşletmelerde iç ve dış (bağımsız) denetim faaliyetleri ve bankalarda uygulanışı Yüksek Lisans 2006 Tamamlandı
Ara dönem mali raporlarda uluslararası muhasebe standartları ve Türkiye örneği Yüksek Lisans 2006 Tamamlandı
İMKB`de hisse senedi fiyat hareketleri ve teknik analiz yöntemleri Yüksek Lisans 2002 Tamamlandı
Küresel işletmecilikte yaratıcı süreçlerin stratejik boyutu ve yönetimi Yüksek Lisans 2001 Tamamlandı
Dışsatımın finansmanında forfaiting işlemi ve Türkiye örneği Yüksek Lisans 2001 Tamamlandı
Tekdüzen muhasebe sistemine göre düzenlenen temel mali tablolar ve Türkiye'de faaliyet gösteren çokuluslu işletmelerde yurtdışına sunulan temel mali tabloların hazırlanması üzerine bir uygulama Yüksek Lisans 2001 Tamamlandı
Kocaeli bölgesinde deprem sonrası işgören verimliliğinin araştırılması Yüksek Lisans 2001 Tamamlandı
Katma değer vergisi sisteminde ihracat istisnası Yüksek Lisans 2000 Tamamlandı
Enflasyonun finansal tablolar üzerindeki etkileri ve bu etkileri giderici bir tedbir olarak enflasyon muhasebesi Yüksek Lisans 1998 Tamamlandı
Yeniden değerleme ve muhasebeleştirme Yüksek Lisans 1996 Tamamlandı
Finansal kiralama (leasing) ve Jandarma Genel Komutanlığında uygulama olanakları Yüksek Lisans 1996 Tamamlandı
Konaklama işletmelerinin mali tablolarının analizi Yüksek Lisans 1994 Tamamlandı

Makale Adı Tür Yıl
An Analysis of IFRS for Smes From Accountants’ Perspectives: Evidence From Turkey Özgün Makale 2015
ERP System Integrated Accounting Course: An Analysis of Students Viewpoints “ Özgün Makale 2013
Implications of International Financial Reporting Standards Adoption for Publicly Traded Companies in Turkey Özgün Makale 2011
Denetimde İstatistiki Olmayan Örnekleme (Non-Statistical Sampling in Auditing) Derleme Makale 2007
Auditing Committees and Turkish Laws in the Context of Corporate Governance Özgün Makale 2007
Risk Odaklı İç Denetim ve İMKB Uygulaması (Risk-Focused Internal Audit and ISE ‘Istanbul Stock Exchange’ Application) Derleme Makale 2006
Enflasyon Muhasebesine Geçişin Gerekliliği ve Geçiş Süreciyle İlgili Bazı Tespitler (Transition to the Inflation Accounting Requirements and the Transition Process Related Some Observations), Özgün Makale 2002
SPK ve TMS Hedeflerindeki Farklılıklar ve Bunun Finansal Tablolara Yansıması (The differences of Targets of CMB and IAS and their Effects to the Financial Statements) Derleme Makale 2001
Sermaye Piyasası Kurulu ve Tekdüzen Hesap Planına Göre Düzenlenen Temel Mali Tablolardaki Kavram Farklılıkları (Conceptual Differences in the Key Financial Tables Prepared by the Capital Markets Board and the Uniform Chart of Accounts) Derleme Makale 2000
Çevresel Muhasebe Metotları ve Çinli Muhasebecilerin Tutumları-Bir Anket Sonuçları, (Environmental Accounting Methods and Attitudes of Chinese Accountants-A Survey Results) Derleme Makale 1999
Çevresel Yönetim Sistemleri ve Çevresel Denetimde Uluslararası Standartlar: Sanayi Sonrası Toplumunda Muhasebenin Rolünün Genişletilmesi (Environmental Management Systems and International Standards in Environmental Auditing: Extending the Role of Accountancy in the Post-industrial Society) Derleme Makale 1999
İstanbul Borsasına Bir Bakış (A View to the Istanbul Stock Exchange), Ekonomide Erzurum Dergisi, Nr: 4, s. 9-10, Erzurum 1990. Derleme Makale 1990
Türk Sosyal Güvenlik Kurumlarının Plasmanlarının Kârlılığı (Profitability of the Investments of Turkish Social Security Institutions), Sayıştay Dergisi, Ankara Özgün Makale 1987
Türk Sosyal Güvenlik Kurumlarının Finans Problemleri Özgün Makale 1985
Masraf Dağıtım Cetveli ile Birim Maliyeti Hesaplanması Özgün Makale 1983
Kapasite Genişleme Etkisi ve Amortismanlar, Lohman Ruchti Effect Derleme Makale 1982
Die Türkischen Sozial Versicherungsgesellshaften, Entwicklung und Finanzprobleme (Eine Untersuchung der Jahre 1972-79) Özgün Makale 1981
Amortisman Yöntemerinin Seçim Kararı Hangi Koşullar Altında ve Hangi Ölçüde Yatırım Olanaklarının Hareket Serbestliği İçin Önemlidir Derleme Makale 1979

Kitap Adı Tür Katkı Düzeyi Kapsam Yayınevi Yıl
Şirketler Muhasebesi Ders Kitabı Tümü Ulusal Beta 2017
Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri Ders Kitabı Tümü Ulusal Beta 2016
Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4 Bası Ulusal Beta 2011
Şirketler Muhasebesi Ulusal Beta 2011
Şirketler Muhasebesi Ulusal Beta 2010
Tekdüzen Hesap Planı Muhasebecili ve Mali Müşavirlik Ulusal Beta 2008
Enflasyon Muhasebesi Ulusal Beta 2003
Finansal Muhasebe Ulusal Türkmen 2002
Maliyet Muhasebesi Ulusal Beta 1999
Genel Muhasebe Ulusal Beta 1999
Sermaye Piyasası Kurumuna Kayıtlı Şirketlerin Bilançolarının Finansal Analizi (1982-1988) (Financial Analysis of Balance Sheets of Companies Registered to Capital Markets Institution) (1982-1988) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayını, Nr: 167, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı Tümü Ulusal Atatürk Üniversitesi Yayınları 1991
Sermae Piyasası Kurumuna Kayıtlı Şirketlerin Bilançolarının Finansal Analizi Ulusal Atatürk Üniversitesi Yayını 1991

Ders Adı Öğrenim Dönem Dil Saat
MUHASEBE BİLGİ SİSTEMLERİ VE YÖNETİM KARARLARI Yüksek Lisans 2018-2019 Türkçe 3
DENETİM İLKE VE STANDARTLARI Yüksek Lisans 2018-2019 Türkçe 3
Muhasebe Bilgi Sistemleri ve Yönetim Kararları Yüksek Lisans 2017-2018 Türkçe 3
DENETİM İLKE VE STANDARTLARI Yüksek Lisans 2017-2018 Türkçe 3
Muhasebe Bilgi Sistemleri ve Yönetim Kararları Yüksek Lisans 2016-2017 Türkçe 3
DENETİM İLKE VE STANDARTLARI Yüksek Lisans 2016-2017 Türkçe 3
Muhasebe Bilgi Sistemleri ve Yönetim Kararları Yüksek Lisans 2015-2016 Türkçe 3
DENETİM İLKE VE STANDARTLARI Yüksek Lisans 2015-2016 Türkçe 3
Muhasebe Bilgi Sistemleri ve Yönetim Kararları Yüksek Lisans 2014-2015 Türkçe 3
DENETİM İLKE VE STANDARTLARI Yüksek Lisans 2014-2015 Türkçe 3

Adı Kapsam Tür Yıl
Auditing Committees And Turkish Laws In The Context Of Corporate Governance, The Balkan Countries First International Conference on Accounting and Auditing Uluslararası Tam metin bildiri 09.03.2007
The Preparations of Accountants - The Application of Financial Reporting Standards (Sample of Kocaeli Province),, 28th World Continuous Auditing Reporting Uluslararası Özet bildiri
Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğrencilerinn Uyglamalı ERP Dersi Hakkındaki Görüşleri, 24. WCARS Symposium, University of İnönü Uluslararası Tam metin bildiri
Implications of International Financial Standards for Publicly Traded Companies in Turkey, International Academy of Business and Economics, Annual Confrnce Uluslararası Özet bildiri
Experiences und Problems Encountered While Teaching with Microsoft Dynamics AX, London-Twickenham, Uluslararası Özet bildiri
ERP Temelli Muhasebe Derslerinde Karşılaşılabilecek Problemler ve Uygulama Önerileri, xxx. Muhaseb Eğitimi Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri
Außenwirtschaftssystem und Außenwirtschaftsorganisationen in der Türkei, Konferenz von Süd Ost Europaeischen Gesellschaft Uluslararası Tam metin bildiri
Analysis of Students Viewpoints of an ERP Integrated Course, American Accounting Association Uluslararası Özet bildiri
“Reflection on ERP System Integration into Accounting Curriculum”, MTMI Annual International Conference on Global Issues in Business and Technology, MD Uluslararası Özet bildiri

Adı Üyelik Durumu Yıl
Muhasebe ve Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı Üye 1998 -
Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi 1998 - 2006
Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası Üye 1995 -

Üniversite Bölüm Görev Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Dekan 2008 2012
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Rektör Yardımcısı 2001 2007
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Dekan Yardımcısı 1997 2001
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Dekan 1993 1996
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MYO/Yüksekokul Müdürü 1992 1993