Yerleşkeler

Prof. Dr. Yıldız YILMAZ GÜZEY

Prof. Dr. Yıldız YILMAZ GÜZEY
İşletme (İngilizce) Bölümü|Öğretim Üyesi
E-mail : yildizguzey@beykent.edu.tr

Üniversite Derece Alan Yıl
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Doktora İŞLETME ANABİLİM DALI 1993
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Yüksek Lisans 1988
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Yüksek Lisans 1985
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Lisans İŞLETME BÖLÜMÜ 1984

Bölüm Unvan Üniversite Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
İŞLETME BÖLÜMÜ (İNGİLİZCE) PROFESÖR BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2013
İŞLETME BÖLÜMÜ PROFESÖR İZMİR ÜNİVERSİTESİ 2012 2013
DOÇENT İZMİR ÜNİVERSİTESİ 2010 2012
İŞLETME BÖLÜMÜ DOÇENT KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ 2006 2009
İŞLETME BÖLÜMÜ YARDIMCI DOÇENT KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ 2000 2006
Engineering Management YARDIMCI DOÇENT Portland State University 1998 1998
İŞLETME BÖLÜMÜ YARDIMCI DOÇENT KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 1994 2000
İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DR) KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 1993 1994

Doktora Tezleri
Tez Adı Danışmanlık Türü Tarih Tez Durumu
Büyük veri ve analitik sistemlerin kullanımını etkileyen faktörlerin genişletilmiş teknoloji kabul modeli ile incelenmesi Doktora 2019 Tamamlandı
Çevre denetiminin etkinleştirilmesine yönelik kurumsal modeller: Türkiye örneği Doktora 2019 Tamamlandı
Yöneticilerin kişilik özellikleri ve duygusal zekaları ile çatışma yönetim stillerini kullanımları arasındaki etkileşime yönelik bir araştırma Doktora 2018 Tamamlandı
Kurumsal yönetim çerçevesinde uygulanan etik kurallara ilişkin algı: Bankacılık sektöründe bir araştırma Doktora 2016 Tamamlandı
Örgütsel hafızanın örgütsel değişime direnç üzerindeki etkisi: İstanbul'da inşaat sektöründe örnek bir uygulama Doktora 2015 Tamamlandı
Yüksek Lisans Tezleri
Tez Adı Danışmanlık Türü Tarih Tez Durumu
Bireysel kariyer planlaması, kişisel faktörler ve iş memnuniyeti: Kadın polisler üzerinde bir uygulama Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
Şirket birleşme ve satın almaları: Türkiye örneği Yüksek Lisans 2018 Tamamlandı
Projelerde kritik başarı faktörleri (İnşaat sektörü) Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
Proje yönetiminde olgunluk seviyesi ölçülmesine yönelik araştırma Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Kadın akademisyenlerin kariyer sorunları: Türkiye ve Azerbaycan karşılaştırmalı araştırma Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Yönetimde cinsiyet farkları, kariyer öncelikleri ve iş koşullarına duyarlılık: Turizm sektöründe bir uygulama Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Kaynak temelli bakış, sürdürülebilir rekabet avantajı, işletme kaynakları ve yetenekleri: Otomotiv sektöründe bir araştırma Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Kaynak bağımlılığı teorisi: Türk bankacılığında sistem, performans ve kaynak olarak insan, 2002 - 2013 Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Kaynak bağımlılığı teorisi: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde stratejik açıdan iç ve dış kaynakların değerlendirilmesine yönelik bir uygulama Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Şirket birleşme ve satın almaları: 1995-2011 döneminde yabancı yatırımcıların Türkiye'de gerçekleştirdiği birleşme ve satın almaların mikro, makro ve stratejik açıdan değerlendirilmesine yönelik bir araştırma Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
İşletme yönetimi eğitiminin kurumsallaşması ve piyasa temelli perspektifi Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Organizasyonlarda teknoloji kullanımı ve performans ilişkisi: Türk bankacılık sistemi örneği Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Otel yöneticilerinin ve çalışanlarının çatışma karşısında kullandıkları yöntemlerin belirlenmesi Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
PROJE YÖNETİMİNDE OLGUNLUK SEVİYESİ ÖLÇÜLMESİNE YÖNELİK ARAŞTIRMA Yüksek Lisans 2015 Devam Ediyor
Organizasyon yapısı ve teknoloji Yüksek Lisans 2005 Tamamlandı
Bilişim sistemlerinde etik ve sosyal ahlak: Bir uygulama Yüksek Lisans 1999 Tamamlandı
Organizasyonel stres kaynakları ve çalışanlar üzerinde bir uygulama Yüksek Lisans 1999 Tamamlandı
Uluslararası proje yönetiminde kültürel faktörler (Kazakistan, Azerbaycan ve Türkiye uygulamaları) Yüksek Lisans 1999 Tamamlandı
İşletmelerde sosyal sorumluluk ve iş ahlakı Yüksek Lisans 1997 Tamamlandı
Organizasyonlarda süreçlerin yeniden tasarımı (reengineering): Tersane satın alma sürecine ilişkin bir araştırma Yüksek Lisans 1997 Tamamlandı
Komitelerin işletme yönetimindeki yeri ve etkin çalışabilmesi için alınması gereken tedbirler Yüksek Lisans 1997 Tamamlandı
Çalışma yaşamında kadın Yüksek Lisans 1996 Tamamlandı
İş ilişkilerinde ahlak ve sosyal sorumluluklar Yüksek Lisans 1995 Tamamlandı

Makale Adı Tür Yıl
Cloud Computing and The Cloud Service User s Auditor Özgün Makale 2015
Competetive Advantages and Clustering of SMEs An Analysis of Clustering Effect On Competetion in Small Scale Enterprises in İstanbul Özgün Makale 2012
The Business Cycle Modelling The Case of Mergers and Acquisitions Özgün Makale 2012
Managing Change in M A Projects with Kudret Yurtseven Özgün Makale 2011
E Commerce Characteristics that influence company structure and strategies Özgün Makale 2001

Ders Adı Öğrenim Dönem Dil Saat
Seminer PhD Doktora 2013-2014 Türkçe 3
Management&Organization;Human Resource Management; Lisans 2013-2014 İngilizce 3
Management&Organization;OInnovation and Technology;Intro.International Business Lisans 2012-2013 İngilizce 3
Management&Organization;Business Policy &Strategy;Innovation &Technology;Int.International Business; Lisans 2011-2012 İngilizce 3
Management&Organization;Organization Theory and Design;Introduction to International Business; Lisans 2010-2011 İngilizce 3
Business Policy & Strategy;Organization Theory and Design;Management Information System;Research Meth&Graduation Projects; Financial Analysis Lisans 2007-2008 İngilizce 3
Business Policy&Strategy;Organization Theory and Design;Management and Organization Behaviour; Lisans 2006-2007 İngilizce 3
Project Management;Total Quality Management;Organization Theory and Design Lisans 2005-2006 İngilizce 3
Human Resource Management;E-Commerce;Management&Organization;Research Meth.&Graduation Project Lisans 2003-2004 İngilizce 3
Management and Organization;Introduction to Business Administration Lisans 2001-2002 İngilizce 3

Adı Kapsam Tür Yıl
Internal Control Over Financial Reporting and the Cloud, GBRS Uluslararası Tam metin bildiri 30.05.2014
A RESEARCH ON PROJECT MATURITY PERCEPTION OFTECHNO-ENTREPRENEURSHIP FIRMS, 2nd World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship Uluslararası Tam metin bildiri 14.05.2017
Internal Control Over Financial Reporting and the Cloud, GBRS Uluslararası Tam metin bildiri
Internal Control Over Financial Reporting and the Cloud, GBRS Uluslararası Tam metin bildiri

Üniversite Bölüm Görev Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ (İNGİLİZCE) Bölüm Bşk. 2013
İZMİR ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ Bölüm Bşk. 2012 2013
İZMİR ÜNİVERSİTESİ Dekan Yardımcısı 2011 2013
İZMİR ÜNİVERSİTESİ Arş. Uyg. Merkezi Müdürü 2011 2013
İZMİR ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ Bölüm Bşk. 2010 2012
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Enstitü Müdür Yardımcısı 1998 2000
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ Anabilim Dalı Başkanı 1993 1997