Yerleşkeler

Doç. Dr. Volkan ÖNGEL

Doç. Dr. Volkan ÖNGEL
Sosyal Bilimler Enstitüsü|Enstitü Müdürü, İktisat (Türkçe) Bölümü|Öğretim Üyesi
E-mail : volkanongel@beykent.edu.tr

Üniversite Derece Alan Yıl
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Lisans İŞLETME BÖLÜMÜ 2017
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Önlisans HUKUK BÖLÜMÜ 2015
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Doktora ORTADOĞU İKTİSADI BÖLÜMÜ 2011
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Yüksek Lisans ULUSLARARASI EKONOMİ POLİTİK VE İŞLETMECİLİK (YL) (TEZLİ) 2006
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Lisans İKTİSAT BÖLÜMÜ 2003

Bölüm Unvan Üniversite Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
İKTİSAT BÖLÜMÜ DOÇENT BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2016
İKTİSAT BÖLÜMÜ YARDIMCI DOÇENT BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2011 2016
İKTİSAT BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2010 2011

Doktora Tezleri
Tez Adı Danışmanlık Türü Tarih Tez Durumu
İçsel pazarlama uygulamalarının çalışanların iş tatmini üzerine etkisi ve örgütsel adaletin aracılık rolü Doktora 2019 Tamamlandı
Nafta bazlı petrokimya tesislerindeki finansal risk faktörleri ve risk optimizasyonu Doktora 2019 Tamamlandı
Stratejik üstünlük açısından bilgi yönetimi uygulamaları ve örgütsel zekânın yenilik performansı üzerine etkileri: Bilişim sektöründe bir araştırma Doktora 2019 Tamamlandı
MEDİKAL TURİZM HİZMETİ VEREN SAĞLIK KURULUŞLARININ REKABET STRATEJİLERİNİN KURUM PERFORMANSINA ETKİSİ (İSTANBUL ÖRNEĞİ) Doktora Tezi Doktora 2019 Devam Ediyor
Yalın yönetim araçlarını uygulayan sağlık kurumlarında örgütsel değişim ve iş performansı ilişkisi: Örgüt kültürünün aracılık rolü Doktora 2018 Tamamlandı
Yüksek Lisans Tezleri
Tez Adı Danışmanlık Türü Tarih Tez Durumu
Pilotların çalışma koşullarının yaşam kalitesi üzerindeki etkileri Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
Pazarlama yönetiminde sponsorluk faaliyetleri ve tüketici odaklı faaliyetlerin firmanın büyüme performansı üzerindeki etkisi Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
Hemşirelik yönetiminde etik sorunlar Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK PROGRAMLARI ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ GÜDÜLENME DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ Yüksek Lisans 2019 Devam Ediyor
MÜŞTERİ SADAKATİNİ GÜÇLENDİRMEDE SATIŞ SONRASI HİZMETLERİN ROLÜ Yüksek Lisans 2019 Devam Ediyor
Türkiye'de sağlık yöneticiliği eğitimi ve yüksek lisans öğrencilerinin öz değerlendirmeleri Yüksek Lisans 2018 Tamamlandı
Sağlık sektöründe performans yönetimi ve aile hekimlerinin performanslarının değerlendirilmesi Yüksek Lisans 2018 Tamamlandı
Rol çatışması ve rol belirsizliğinin kamuda çalışan sağlık personellerinin tükenmişliklerine etkisi Yüksek Lisans 2018 Tamamlandı
Hemşirelerin örgüt kültürüne uyumu ve örgüt kültürünün örgütsel bağlılıklarına etkisi Yüksek Lisans 2018 Tamamlandı
Sağlık çalışanlarının benlik saygı düzeylerinin ölçülmesi: Özel hastanede bir araştırma Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
Sağlık sektöründe hizmet kalite standartları ve acil serviste hasta memnuniyetine yönelik bir araştırma Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
Hemşirelerin sosyal sorumluluk algılarının incelenmesi (Sakarya ili örneği) Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
BİST spor mali durum ve hisse hareketleri analizi (2011-2014) Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
Sağlık harcamalarının ekonomik büyüme üzerindeki etkileri: Türkiye için bir değerlendirme Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
Sağlık hizmetlerinde iletişimin önemi: Ampirik bir çalışma Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının sağlık çalışanları tarafından değerlendirilmesi: Bir özel hastane örneği Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Suriyeli mülteci çocuklarda görülen enfeksiyon hastalıkları ve hastane yönetiminin aldığı önlemler; Şanlıurfa ili örneği Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Çalışanların örgütsel stres kaynakları ve stresle başa çıkma yöntemleri Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Ofis çalışanlarında fiziksel aktivite düzeyinin yaşam kalitesine etkisi Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Bebek ölümü ve ölü doğumları etkileyen faktörlerin analizi: "İstanbul ili Beyoğlu ilçesi örneği" Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Aile hekimliği personelinin iş doyumu (İstanbul esenler ilçesi örneği) Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Sağlık sektöründe iş etiği: Hastanelerde çalışan sağlık personelinin iş etiği algısının belirlenmesi Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Dünya Bankası kredilerinin Türkiye'deki KOBİ işletmeciliğine etkisi Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
İç denetimin müşteri memnuniyetine etkisi Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Tütün ile mücadelenin erişkin sigara bağımlılarına etkileri Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Hastane hemşiresinin profesyonellik düzeyinin değerlendirilmesi Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Stok yönetiminin hastane performansına etkileri: Bir kamu hastanesi örneği Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Basel II ve III kriterlerinin KOBİ'lerin finansman ve sermaye yapılarına etkileri Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Türkiye'de anne ölüm oranı verilerinin binyıl kalkınma hedefleri bağlamında analizi Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Hasta yatış sürelerini etkileyen faktörlerin maliyetlere etkisi Yüksek Lisans 2013 Tamamlandı
Bankacılık sektöründe duygusal zeka ve yenilikçi iş davranışlarının iş tatmini üzerine etkileri Yüksek Lisans 2012 Tamamlandı
Çevrimiçi alışverişe yönelik müşteri davranışını etkileyen etmenler: Bursa-Nilüfer İlçesi örneği Yüksek Lisans 2012 Tamamlandı

Makale Adı Tür Yıl
Türkiye’de Sağlık Yöneticiliği Eğitimi ve Yüksek Lisans Öğrencilerinin Öz Değerlendirmeleri Özgün Makale 2018
ANALYZING THE INTERPLAY BETWEEN ECONOMIC GROWTH AND HEALTH EXPENDITURES: THE CASE OF EMERGING ECONOMIES Özgün Makale 2018
Thyroid Function in healthy and unhealthy preterm newborns Özgün Makale 2018
SMEs and Electronic Commerce The Case of Istanbul Özgün Makale 2016
Brezilya nın Değişmeyen Gerçeği Yolsuzluk Özgün Makale 2014
The Nature of Country Origin Effect Exploring COO Effect on Arçelik A Ş Özgün Makale 2014
The Reflections of Health Spending on The Community Health Comperative Analysis of Emerging Countries Özgün Makale 2014
Chaos In The Blue Ocean An Empirical Study Including Implication of Modern Management Theories in Turkey Özgün Makale 2014
Pursuit for Strategic Foreign Trade Market Özgün Makale 2011
Ortadoğu ve Kuzey Afrika MENA Ülkelerinin Rantiyeci Ekonomi Yapıları Özgün Makale 2011
Aral Gölü Havzasındaki Su Kaynaklarının Orta Asya Ülkelerinin Sürdürülebilir Büyümelerine Etkisi Özgün Makale 2011
Serbest Ticaret Bölgesi Çercevesinde Türkiye ile Suriye Ürdün ve Lübnan Arasındaki Potansiyel Dış Ticaret Hacminin Uluslararası Çekim Modeli Yoluyla Tahmini Özgün Makale 2011

Kitap Adı Tür Katkı Düzeyi Kapsam Yayınevi Yıl
Central Asian Economies in Transition Bilimsel Kitap Bölüm(ler) Uluslararası Cambridge Scholars Publishing 2012
Political Economy Crisis Development Bilimsel Kitap Bölüm(ler) Uluslararası Ijopec Publication 2011

Ders Adı Öğrenim Dönem Dil Saat
KALKINMA EKONOMİSİ Lisans 2019-2020 Türkçe 3
Uluslararası İktisat Teroisi Yüksek Lisans 2018-2019 Türkçe 2
ULUSLARARASI İKTİSAT I Lisans 2018-2019 Türkçe 2
Sosyal Bilimler İçin Araştırma Yöntemleri Yüksek Lisans 2018-2019 Türkçe 2
SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ VE EKONOMİSİ Yüksek Lisans 2018-2019 Türkçe 2
MAKROEKONOMİ Lisans 2018-2019 Türkçe 3
KALKINMA EKONOMİSİ Lisans 2018-2019 Türkçe 3
YÖNETİM EKONOMİSİ Yüksek Lisans 2017-2018 Türkçe 4
ULUSLARARASI İKTİSAT II Lisans 2017-2018 Türkçe 2
ULUSLARARASI İKTİSAT I Lisans 2017-2018 Türkçe 2
MAKROEKONOMİ Lisans 2017-2018 Türkçe 3
KALKINMA EKONOMİSİ Lisans 2017-2018 Türkçe 3
Çağdaş Makro İktisadi Analiz Yüksek Lisans 2017-2018 Türkçe 2
YÖNETİM EKONOMİSİ Yüksek Lisans 2016-2017 Türkçe 2
ULUSLARARASI İKTİSAT II Lisans 2016-2017 Türkçe 2
ULUSLARARASI İKTİSAT I Lisans 2016-2017 Türkçe 2
MAKROEKONOMİ Lisans 2016-2017 Türkçe 3
KALKINMA EKONOMİSİ Lisans 2016-2017 Türkçe 3
YÖNETİM EKONOMİSİ Yüksek Lisans 2015-2016 Türkçe 4
ULUSLARARASI İKTİSAT II Lisans 2015-2016 Türkçe 2
ULUSLARARASI İKTİSAT I Lisans 2015-2016 Türkçe 2
SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ VE EKONOMİSİ Yüksek Lisans 2015-2016 Türkçe 2
MAKROEKONOMİ Lisans 2015-2016 Türkçe 3
KALKINMA EKONOMİSİ Lisans 2015-2016 Türkçe 3
YÖNETİM EKONOMİSİ Yüksek Lisans 2014-2015 Türkçe 2
ULUSLARARASI İKTİSAT I Lisans 2014-2015 Türkçe 2
SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ VE EKONOMİSİ Yüksek Lisans 2014-2015 Türkçe 6
KALKINMA EKONOMİSİ Lisans 2014-2015 Türkçe 3
YÖNETİM EKONOMİSİ Yüksek Lisans 2013-2014 Türkçe 2
ULUSLARARASI İKTİSAT II Lisans 2013-2014 Türkçe 2
ULUSLARARASI İKTİSAT I Lisans 2013-2014 Türkçe 2
SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ VE EKONOMİSİ Yüksek Lisans 2013-2014 Türkçe 4
MAKROEKONOMİ Lisans 2013-2014 Türkçe 3
KALKINMA EKONOMİSİ Lisans 2013-2014 Türkçe 3
YÖNETİM EKONOMİSİ Yüksek Lisans 2012-2013 Türkçe 2
ULUSLARARASI İKTİSAT II Lisans 2012-2013 Türkçe 2
ULUSLARARASI İKTİSAT I Lisans 2012-2013 Türkçe 2
SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ VE EKONOMİSİ Yüksek Lisans 2012-2013 Türkçe 4
MAKROEKONOMİ Lisans 2012-2013 Türkçe 3
KALKINMA EKONOMİSİ Lisans 2012-2013 Türkçe 3
YÖNETİM EKONOMİSİ Yüksek Lisans 2011-2012 Türkçe 2
ULUSLARARASI İKTİSAT II Lisans 2011-2012 Türkçe 2
ULUSLARARASI İKTİSAT I Lisans 2011-2012 Türkçe 2
MAKROEKONOMİ Lisans 2011-2012 Türkçe 3
KALKINMA EKONOMİSİ Lisans 2011-2012 Türkçe 3

Adı Kapsam Tür Yıl
YALIN YÖNETİM ARAÇLARINI UYGULAYAN SAĞLIK KURUMLARINDA ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM VE İŞPERFORMANSI İLİŞKİSİ: ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN ARACILIK ROLÜ, 13. Uluslararası Sağlıkta Kalite Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri 27.04.2019
İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarının Sağlık Çalışanları Tarafından Değerlendirilmesi Bir Özel Hastane Örneği, International Conference on Eurasian Economies 2016 Uluslararası Tam metin bildiri 01.10.2016
Hemşirelerin Sosyal Sorumluluk Algılarının İncelenmesi (Sakaryaİli Örneği), INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2017 Uluslararası Tam metin bildiri 01.08.2017
Türkiye İçin Alternatif Bir Dış Ticaret Pazarı Avrasya Ekonomik Topluluğu, International Conference On Eurasian Economies 2010 Uluslararası Tam metin bildiri
Orta Asya Ülkelerinin İnsani Gelişmişlik Endeksleri Açısından Değerlendirilmesi, International Conference On Eurasian Economies 2011 Uluslararası Tam metin bildiri
Kişi Başına Sağlık Harcamalarının Sağlık Göstergeleri Üzerindeki Etkileri MINT ve BRIC Ülkelerinin Karşılaştırmalı Analizi, International Conference On Eurasian Economies 2014 Uluslararası Tam metin bildiri
Hasta Yatış Süreleri Açısından Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Nefroloji Servisi nin 2012 Yılı Analizi, International Conference On Eurasian Economies 2015 Uluslararası Tam metin bildiri
Dünyadaki Belli Başlı Finansal Krizler ve Türkiye, 8th Knowledge, Economy&Management Congress Uluslararası Tam metin bildiri
Avrupa Birliği Göç İlişkileri Makedonya Odaklı Bir Analiz, International Conference On Eurasian Economies 2014 Uluslararası Tam metin bildiri
2008 Global Finansal Krizi Işığında Orta Asya Ülkelerinde Kriz Öncü Göstergelerinin Değerlendirilmesi, International Conference On Eurasian Economies 2012 Uluslararası Tam metin bildiri

Adı Üyelik Durumu Yıl
Türkiye Ekonomi Kurumu Üye 2014

Üniversite Bölüm Görev Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Enstitü Müdürü 2013
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Enstitü Müdür Yardımcısı 2012 2013