Yerleşkeler

Dr. Öğr. Üyesi Vefa ÖÇ

Dr. Öğr. Üyesi Vefa ÖÇ
Mütercim Tercümanlık (Rusça) Bölümü|Öğretim Üyesi
E-mail : vefaoc@beykent.edu.tr

Üniversite Derece Alan Yıl
Bakü Slavyan Üniversitesi Doktora 2011
M. F. Axundov Adina Azerbaycan Pedagoji Rus Dili ve Edebiyati Enstitüsü Yüksek Lisans 1999
M. F. Axundov Adina Azerbaycan Pedagoji Rus Dili ve Edebiyati Enstitüsü Lisans 1998

Bölüm Unvan Üniversite Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
MÜTERCİM TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ (RUSÇA) DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2015
Yabancı Diller ÖĞRETİM GÖREVLİSİ Azerbaycan Mimarlik ve Insaat Üniversitesi 2006 2009
Yabancılar İçin Diller ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Azerbaycan Insaat Mühendisleri Üniversitesi 1998 2006

Makale Adı Tür Yıl
К вопросу обучения студентов-турок способам выражения определительных отношений в русском языке (Rusçada sıfat tamlamalarının Türk öğrencilerine öğretilme konusu). Ankara.ISSN:1308-6197 Özgün Makale 2009
Об одной из особенностей работы со студентами-турками (Türk öğrencileri ile çalışma özelliklerinden biri üzerine) Özgün Makale 2009
О научно-техническом стиле в преподавании русского языка как иностранного (Rusçanın yabancı dil olarak öğreniminde biçem türleri) Özgün Makale 2007
Тестовый контроль в преподавании РКИ (Rusçanın yabancı dil olarak öğretiminde test yöntemi Özgün Makale 2007
Упражнения, направленные на усвоение студентами-турками способов выражения определительных отношений (Türk öğrencilerin ad ve sıfat tamlamalarının kullanış biçimlerini benimsemelerine yönelik alıştırmalar) Özgün Makale 2007
Взаимодействие родного и изучаемого языка при обучении студентов-турок способам выражения определительных отношений в русском языке. (Türk öğrencilere Rusçada tamlamaların öğrenim sürecinde ana ve hedef dil arasındaki etkileşim) Özgün Makale 2006
Методика обучения студентов-турок способам выражения определительных отношений в русском и турецком языках (на начальном этапе обучения (Rusça ve Türkçede tamlamaların Türk öğrencilere aktarma yöntemleri (öğrenimin başlangıç aşamasında). Özgün Makale 2003
Выражение определительных отношений в русском и азербайджанском языках (Rusça ve Azericede tamlamalar) (Osmanzade Alime -Yazar 2) Özgün Makale 2001
Эквиваленты выражения определительных значений в русском и турецком языках (Rusça ve Türkçede eş değer niteleme ifadeleri) Özgün Makale 2000

Ders Adı Öğrenim Dönem Dil Saat
Yazılı İletişim Becerileri Lisans 2018-2019 Rusça 3
Toplum Çevirmenliği Lisans 2018-2019 Rusça 2
Sunuş Becerileri Lisans 2018-2019 Rusça 2
Rusça 2(A) Lisans 2018-2019 Rusça 3
Rusça 2 Lisans 2018-2019 Rusça 3
Rusça 1 (A) Lisans 2018-2019 Rusça 3
RUSÇA 1 Lisans 2018-2019 Rusça 3
Mesleki Oryantasyon ve Çeviriye Giriş Lisans 2018-2019 Rusça 2
Düzeltmenlik ve Son Okuma Lisans 2018-2019 Rusça 3
Çeviriye Kuramsal Yaklaşımlar Lisans 2018-2019 Rusça 3
Yazılı İletişim Becerileri Lisans 2015-2016 Rusça 3
Toplum Çevirmenliği Lisans 2015-2016 Rusça 2
Sunuş Becerileri Lisans 2015-2016 Rusça 2
Sözlü İletişim Becerileri Lisans 2015-2016 Rusça 2
RUSÇA 4 Lisans 2015-2016 Rusça 3
RUSÇA 3 Lisans 2015-2016 Rusça 3
RUSÇA 2 Lisans 2015-2016 Rusça 3
RUSÇA 1 Lisans 2015-2016 Rusça 3
Mesleki Oryantasyon ve Çeviriye giriş Lisans 2015-2016 Rusça 3
Düzeltmenlik ve Son Okuma Lisans 2015-2016 Rusça 3
Çeviriye Kuramsal Yaklaşımlar Lisans 2015-2016 Rusça 3

Adı Kapsam Tür Yıl
Способы выражения определительных отношений в русском и турецком языках (Rusça ve Türkçede tamlamaların ifade ediliş yöntemleri), Teknik üniversitelerde yabancı dil öğreniminde çağdaş problemler. Üniversitelerarası Bilimsel-uygulamalı sempozyumda sunulan bildiri. Mütercim Yayınları. Ulusal Özet bildiri 29.05.2000
Лексическo- стилистические основы преподавания русского языка как иностранного (Rusçanın yabancı dil olarak öğretiminde sözcük özellikleri ), Kültürler Arası Alanda Rus Dünyası, Dili ve Edebiyatı Konferansı Bildiri Kitabı Uluslararası Tam metin bildiri 21.09.2011
Анализ способов выражения определительных отношений в русском и турецком языках (Rusça ve Türkçede tamlamaların ifade ediliş yöntemlerinin çözümlenmesi), Üniversitelerarası Bilimsel-uygulamalı Konferans bildirileri. AzMİU Yayınları Ulusal Tam metin bildiri 20.08.2002
Развитие речи учащихся азербайджанских школ на материале художественных текстов (Azerbaycan orta eğitim öğrencilerinin Rusça edebi metinler aracılığıyla konuşma dillerinin geliştirilmesi), M.F. Ahundov Yüksek Lisans Öğrencilerinin Cumhuriyet Günü Anısına düzenlenmiş sempozyumda sunulan bildiri Ulusal Özet bildiri 20.05.1999
Русская классическая литература как материал для развития речи (Konuşma yetisinin geliştirilmesinde rus klasik edebiyatı), Teknik üniversitelerde yabancı dil öğreniminde çağdaş problemler. Üniversitelerarası Bilimsel-uygulamalı sempozyumda sunulan bildiri. Mütercim Yayınları.. Ulusal Özet bildiri 03.06.1998
Развитие речи студентов-турок на материале способов выражения русских определительных отношений (Türk öğrencilerinin Rusça tamlamalar kullanarak konuşma yetilerinin geliştirilmesi), Üniversitelerde Yabancı Dil Öğreniminde Çağdaş Problemler. Üniversitelerarası 7. Bilimsel-uygulamalı Konferans bildirileri. BSU Yayınları Ulusal Özet bildiri 01.12.2004

Deneyim Görev Kurum Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
Okutman Rus Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Bakü Lisesi No 201 1998 1999