Yerleşkeler

Prof. Dr. Mehmet Ülben EZEN

Prof. Dr. Mehmet Ülben EZEN
İnşaat Mühendisliği (Türkçe) Bölümü|Öğretim Üyesi
E-mail : ulbenezen@beykent.edu.tr

Üniversite Derece Alan Yıl
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Doktora JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1979
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yüksek Lisans JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1972
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Lisans JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1971

Bölüm Unvan Üniversite Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROFESÖR BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2013
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROFESÖR BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2013

Makale Adı Tür Yıl
The Stress Drops in the North Anatolian Fault Zone during the 1939 1999 Özgün Makale 2007
Depremin Fiziksel Mekanizması Özgün Makale 2005
Marmara Denizinde öngörülen deprem büyüklüğünün sismolojik analizi Özgün Makale 2003
Marmara Denizinde öngörülen deprem büyüklüğünün sismolojik analizi Özgün Makale 2003
A new empirical relation between seismic moment and moment magnitude MW for earthquakes related to North Anatolian fault zone during the 1939 1999 Özgün Makale 2002
Marmara ve Batı Anadoluda sismik ve sismolojik verilerden saptanmış kabuk yapısına genel bir bakış Özgün Makale 2001
Marmara ve Batı Anadoluda sismik ve sismolojik verilerden saptanmış kabuk yapısına genel bir bakış Özgün Makale 2001
Marmara ve Batı Anadoluda sismik ve sismolojik verilerden saptanmış kabuk yapısına genel bir bakış Özgün Makale 2001
1939 1999 Döneminde Kuzey Anadolu Fay zonunda sismik enerji ve moment tüketimi Özgün Makale 2000
Batı Marmara Kuzey Ege Depremleri Özgün Makale 2000
1939 1999 Döneminde Kuzey Anadolu Fay zonunda sismik enerji depolama katsayılarına göre bölgelendirme Özgün Makale 2000
Average Crustal Structure i surrounding region of central part of Turkey from Rayleigh wave dispersion Özgün Makale 1994
Surface wave dispersion and crustal structure along the N S direction in Western Turkey from BURDUR earthquake of 12 May 1971 Özgün Makale 1991
Crustal structure of Western Turkey from Rayleigh wave dispersion Özgün Makale 1991
Yüzey dalgalarının dispersiyonuna göre Batı Anadoluda Kabuk yapısı Özgün Makale 1990
Seismicity and the crustal structure of western Anotalia Özgün Makale 1990
Sayısal Sismolojideki gelişmeler Özgün Makale 1989
Slip rate along the East Anatolian fault Özgün Makale 1988
Kayaçlarda sismik dalgaların atenüasyon mekanizması Özgün Makale 1987
Enstantane genliklerden spektral manyitüd tayini Özgün Makale 1986
Manyitüd türleri ve satürasyonu üzerine Özgün Makale 1986
Rayleigh dalgalarının Güney Ege Denizindeki Bölgesel Atenüasyonu Özgün Makale 1984
Ege Denizinde Rayleigh Dalgalarının Faz Hızları ve Girişimin etkisi Özgün Makale 1984
An Interference Phenomenon in Rayleigh wave trains associated with earthquakes in and around the Aegean sea Özgün Makale 1983
Kuzey ve Doğu Anadoluda Love dalgarının dispersiyonu ve yerkabuğu yapısı Özgün Makale 1983
Girişime uğramış yapay ve gözlemsel dispersif dalgalarda gecikme zamanının saptanması Özgün Makale 1983
Deprem ve Önceden Haber Verilebilmeleri Özgün Makale 1983
Kaynak parametrelerine göre Kuzey Anadolu Fay zonunda Faylanma dinamiğinin incelenmesi Özgün Makale 1982
Kuzey Anadolu Fay zonunda Deprem Kaynak Parametrelerinin magnitüdle ilişkisi Özgün Makale 1981
Earthquake Source Parameters Related to Magnitude Along The North Anatolian fault zone Özgün Makale 1981
Gezegenler sismolojisi ve İç yapıları Özgün Makale 1981

Ders Adı Öğrenim Dönem Dil Saat
OLASILIK VE İSTATİSTİK Lisans 2013-2014 Türkçe 3
OLASILIK VE ISTATİSTİK Lisans 2013-2014 Türkçe 3
NÜMERİK ANALİZ Lisans 2013-2014 Türkçe 2
LİNEER CEBİR Lisans 2013-2014 Türkçe 4
DİFERANSİYEL DENKLEMLER Lisans 2013-2014 Türkçe 9
OLASILIK VE ISTATİSTİK Lisans 2012-2013 Türkçe 4
NÜMERİK ANALİZ Lisans 2012-2013 Türkçe 2
MÜHENDİSLİK İSTATİSTİĞİ Lisans 2012-2013 Türkçe 4
MÜHENDİSLİK İSTATİSTİĞİ Lisans 2012-2013 Türkçe 1
OLASILIK VE ISTATİSTİK Lisans 2011-2012 Türkçe 4
OLASILIK VE ISTATİSTİK Lisans 2011-2012 Türkçe 4
MÜHENDİSLİK İSTATİSTİĞİ Lisans 2011-2012 Türkçe 4

Adı Tür Kapsam Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
Akkuyu nükleer santral yeri mikrodeprem etüdü ara rapor 1 2 3 4 Diğer (Ulusal) ULUSAL 01.03.1987 01.01.1988
Focal mechanism of some earthquakes in the region surrounding Akkuyu Nuclear Power Plant site Diğer (Ulusal) ULUSAL 01.01.1978 01.05.1978

Adı Üyelik Durumu Yıl
jeofizik müh odası Üye 2000 -

Üniversite Bölüm Görev Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Bölüm Başkan Yardımcısı 2003 2011
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Dekan 2000 2003
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Anabilim Dalı Başkanı 1995 1998
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Dekan Yardımcısı 1991 1997
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Anabilim Dalı Başkanı 1988 1991

Deneyim Görev Kurum Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
ÖĞRETİM ÜYESİ prof.dr İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜH BÖLÜMÜ 2003
ÖGRENCİ DEKANI prof.dr DOGUŞ ÜNİVERSİTESİ 2000 2003
öğretim üyesi istanbul teknik üniversitesi maden fakültesi jeofizik mühendisliği bölümü 1972 1998